Olsztyn - najważniejsze informacje o mieście

Olsztyn

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Olsztyn położony jest w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego i jest jego stolicą. Według ostatnich danych GUS, miasto zamieszkuje 171 979 mieszkańców. Powierzchnia wynosi 88,33 km2. Olsztyn jest miastem na prawach powiatu.

Miasto podzielone jest na 23 osiedla, które są jednostkami pomocniczymi gminy. W zakresie ich działalności znajdują się sprawy publiczne o zasięgu lokalnym. W Olsztynie są jeszcze mniejsze osiedla, niebędące jednostkami pomocniczymi i nieposiadające rad osiedli. Nie stanowią one oficjalnego podziału administracyjnego, ale funkcjonują lokalnie wśród mieszkańców.

Olsztyn prawa miejskie otrzymał 31 października 1353 roku. Na przestrzeni lat miasto było wielokrotnie niszczone wskutek licznych wojen. Czas dynamicznego rozwoju miasta przypada na drugą połowę XIX wieku, kiedy to gwałtownie wzrosła liczba mieszkańców i rozwinęła się infrastruktura. Ponowna rozbudowa nastąpiła po 1945 roku, gdy Olsztyn został stolicą województwa.

Dzisiaj Olsztyn jest ważnym ośrodkiem turystycznym głównie ze względu na swoje położenie w sąsiedztwie wielu lasów i jezior. Walorem miasta są też liczne zabytki architektoniczne takie jak np. gotycki Zamek Kapituły Warmińskiej z II połowy XIV wieku, w którym znajduje się teraz Muzeum Warmii i Mazur czy Brama Górna zwana Wysoką Bramą wraz z fragmentami murów obronnych miasta (także z XIV wieku).
Obszar:
88,00 km2
Liczba ludności:
około 172 000
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Kody pocztowe:
od 10-001 do 10-041
Liczba podmiotów gospodarczych:
15 608
Współrzędne geograficzne:
53.7784200 20.4801100