Otwock

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Otwock jest miastem położonym w dawnej ziemi czerskiej historycznego Mazowsza, w Dolinie Środkowej Wisły, nad rzeką Świder. Miasto wchodzi w skład aglomeracji warszawskiej. Znajduje się w województwie mazowieckim i jest siedzibą powiatu otwockiego. Zajmuje obszar 47,31 kilometrów kwadratowych i liczy 44 635 mieszkańców.

Historia Otwocka rozpoczęła się w II połowie XIX wieku. Początkowo było ono głównie miejscowością sanatoryjno-uzdrowiskową. W 1893 roku w Otwocku zostało otwarte pierwsze w Polsce stałe sanatorium nizinne chorób płuc. Prawa miejskie uzyskał on dopiero w 1916 roku, również wówczas zostało siedzibą władz powiatu.

W Otwocku znajdziemy zabytki takie jak ratusz z końca lat 20. XX wieku, kościół świętego Wincentego à Paulo z 1892 roku, obraz Matki Bożej Swojczowskiej, powstały najprawdopodobniej w XVII wieku, dworzec kolejki wąskotorowej z 1914 roku, kasyno z lat 30. XX wieku, cmentarz żydowski założony w XIX wieku, na którym zachowało się około 900 macew, schron niemiecki z 1940 roku, czy dawny szpital przeciwgruźliczny.
Obszar:
47,31 km2
Liczba ludności:
około 44 500
Województwo:
mazowieckie
Kody pocztowe:
od 05-400 do 05-402
Liczba podmiotów gospodarczych:
4 019
Współrzędne geograficzne:
52.1053100 21.2616200