Tuchola - najważniejsze informacje o mieście

Tuchola

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Tuchola jest miastem położonym w południowej części Pomorza Gdańskiego, na zachodzie Borów Tucholskich i północnym-wschodzie Krajny, w pasie Pojezierza Południowopomorskiego, nad rzekami Brdą, Hozjanną, Kiczą. Znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim i jest siedzibą władz powiatu tucholskiego i gminy miejsko-wiejskiej Tuchola. Zajmuje obszar 17,69 kilometrów kwadratowych i liczy sobie 13 649 mieszkańców.

W XIII wieku Tuchola zaczęła pełnić funkcję ośrodka władz lokalnych i przekształciła w centrum administracyjne. Prawa miejskie otrzymała ona w 1346 roku. Po bitwie pod Grunwaldem przeszła we władanie Polaków. Upadek miasta zapoczątkował potop szwedzki. W XVIII wieku Tuchola została włączona do Królestwa Prus i zwrócona Polsce dopiero w 1920 roku.

W mieście znajdziemy jedynie kilka zachowanych zabytków: dzielnica starego miasta, fragmenty murów miejskich z XIV i XV wieku, cmentarz parafialny z drugiej połowy XIX wieku, cmentarze – jeńców wojennych z lat 1914-1918 i jeńców wojennych z wojny polsko-bolszewickiej 1920-1921, pomnik pomordowanych w Rudzkim Moście oraz kościół poewangelicki z lat 1837-1838. Znajdziemy tu również dwa muzea – Borów Tucholskich w Tucholi oraz Sygnałów Myśliwskich.
Obszar:
17,69 km2
Liczba ludności:
około 13 700
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Kody pocztowe:
od 89-500 do 89-501
Liczba podmiotów gospodarczych:
936
Współrzędne geograficzne:
53.5876100 17.8595400