Warszawa - najważniejsze informacje o mieście

Warszawa

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Miasto stołeczne Warszawa to zarazem stolica Polski oraz stolica województwa mazowieckiego. Znajduje się w środkowo-wschodniej części kraju, a dokładniej na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu. Jest największym miastem w naszym kraju zarówno pod względem powierzchni (517,2 km²), jak i liczby ludności. Według ostatnich danych GUS liczba ludności wynosi 1 790 658.

Warszawa zyskała prawa miejskie już przed 1300 rokiem. Na mocy unii lubelskiej w 1569 roku w mieście zaczęły się obrady sejmów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Po 1596 roku do Warszawy zostały przeniesione urzędy centralne, a także dwór królewski, a od 1611 roku na Zamku Królewskim zaczął urzędować Zygmunt III Waza.

Przez Warszawę przepływa najdłuższa polska rzeka – Wisła, która dzieli miasto na część prawobrzeżną z zabytkową Pragą oraz część lewobrzeżną, w której znajdują się główne ośrodki kultury i siedziby instytucji miejskich. Miasto podzielone jest na 18 dzielnic. Każda z jednostek posiada własne urzędy. Jako jedyne miasto w Polsce Warszawa może pochwalić się tym, że jej ustrój jest określony odrębną ustawą. Jest gminą miejską o statusie miasta na prawach powiatu.

W Warszawie znajdują się liczne ośrodki naukowe, instytucje kultury i religii, a także związane z polityką. W stolicy Polski znajdują się m.in. siedziby Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, Narodowego Banku Polskiego, a także ambasady i siedziby organizacji pozarządowych. To także miasto wielu kultur i religii. Znajdują się tu zarówno kościoły chrześcijańskie, jak i cerkwie oraz synagogi.
Obszar:
517,20 km2
Liczba ludności:
około 1 800 000
Województwo:
mazowieckie
Kody pocztowe:
od 00-001 do 05-077
Liczba podmiotów gospodarczych:
325 231
Współrzędne geograficzne:
52.2296700 21.0122200