Zduńska Wola

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Zduńska Wola położona jest na Wysoczyźnie Łaskiej, na obszarze prawie równinnym, nad rzeką Pichną, prawym dopływem Warty. Znajduje się ona w województwie łódzkim, jest siedzibą władz powiatu zduńskowolskiego i gminy wiejskiej Zduńska Wola, tworzy też gminę miejską. Zajmuje obszar 24,58 kilometrów kwadratowych i liczy 41 686 mieszkańców.

Pierwsza zachowana informacja o tej miejscowości pochodzi z 1394 roku. W drugiej połowie XVIII w. Zduńska Wola spełniała funkcje lokalnego centrum gospodarczego. Dynamiczny rozwój Zduńskiej Woli doprowadził do przyznania jej praw miejskich w połowie lat dwudziestych XIX wieku.

W Zduńskiej Woli znajdziemy zabytki takie jak sanktuarium świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Dworek Złotnickich, kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z 1891 roku, kościół ewangelicko-augsburski z 1926 roku, cmentarz żydowski z 1828 roku, czy dom świętego Maksymiliana Kolbego z XIX wieku.
Obszar:
24,58 km2
Liczba ludności:
około 41 700
Województwo:
łódzkie
Kody pocztowe:
98-220
od 98-230 do 98-231
Liczba podmiotów gospodarczych:
2 546
Współrzędne geograficzne:
51.5990300 18.9393200