Nagrywanie materiałów głosowych stało się bardzo popularną i wygodną metodą zapisu informacji. Dzięki temu możemy być w posiadaniu najważniejszych informacji, co pozwoli nam na ich późniejsze wykorzystanie. Niestety większość z nas jest jednak wzrokowcami i analiza tekstu jest dla nas łatwiejsza, niż odsłuchiwanie nagrań. Przepisywanie tekstu jest jednak czasochłonne i nie zawsze przychodzi łatwo. Dlatego też warto zlecić transkrypcję nagrania odpowiedniej firmie.

Transkrypcje wywiadów

Wywiady często zapisywane są w formie nagrania głosowego. Możemy wyróżnić kilka form transkrypcji wywiadów. Pierwsza z nich to transkrypcja wywiadów FGI. Jest to wywiad grupowy zogniskowany, który ma charakter swobodnej dyskusji. Tego typu wywiad pozwala na uzyskanie istotnych danych marketingowych dla przedsiębiorstwa, gdyż celem jest poznanie opinii klienta na temat danego produktu bądź usługi. Z kolei transkrypcja wywiadów IDI, dotyczy indywidualnych wywiadów pogłębionych. Jest to często stosowana technika, która pozwala na wyłonienie istotnych informacji otrzymanych podczas zadawania pytań respondentowi. Natomiast, gdy przeprowadza się transkrypcję wywiadów SSI, istotne jest odkrycie informacji statystycznej, którą można uzyskać dzięki zadawaniu pytań otwartych
i zamkniętych respondentowi.

Transkrypcja nagrań do spraw sądowych

Od kilku lat w polskim sądownictwie funkcjonuje tak zwany e-protokół, który polega na zapisie przebiegu rozprawy sądowej przy pomocy urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz, opcjonalnie rejestracji podlega tylko dźwięk. Wprowadzenie elektronicznego protokołu rozprawy powoduje szereg komplikacji. Przygotowanie do rozprawy stało się bardziej czasochłonne dla stron, pełnomocników czy sędziów. Skrócony protokół sądowy w obecnej formie stanowi raczej adnotację z przebiegu posiedzenia. Wprowadzona praktyka, pomimo przyspieszenia czasu trwania samego posiedzenia, powoduje wiele trudności w dokładnym i profesjonalnym przygotowaniu się do występowania przed sądem czy też w sprawnym szykowaniu pism procesowych, łatwiejszym i szybszym wydawaniu orzeczeń. Dzięki profesjonalnie przygotowanej transkrypcji posiedzenia sądowego każda strona postępowania ma możliwość dokładnej oceny zgromadzonego materiału dowodowego. 

Zlecając transkrypcję firmie współpracującej z byłymi protokolantami sądowymi mamy gwarancję, że otrzymamy dokładnie przepisany tekst, który odda przebieg całego postępowania. Profesjonalna transkrypcja zawiera dokładny zapis oświadczeń, twierdzeń składanych w trakcie posiedzenia oraz dokładny zapis pytań i odpowiedzi, które są zadawane w trakcie słuchania świadków, biegłych czy stron.

Profesjonalne transkrypcje na każdą potrzebę

Jeżeli poszukujemy firmy, która zajmie się transkrypcjami nagrań, warto zapoznać się z ofertą serwisu e-transktrypcje.pl Marta Karp. Firma od wielu lat zajmuje się sporządzaniem stenogramów i protokołów na potrzeby klienta. Usługi dostępne są 24 godziny na dobę, co oznacza, że w dowolnym momencie możemy przesłać plik do transkrypcji, którym zajmą się profesjonaliści. Współpracujący serwisem specjaliści, to w dużej mierze byli protokolanci sądowi, którzy efektywnie wykorzystują nabyte przez lata doświadczenie. Wybierając serwis e-transkrypcje.pl Marta Karp, możemy liczyć na najwyższej jakości usługi przy zachowaniu pełnej poufności. Spisywane dokumenty zawsze sprawdzane są dwuetapowo. W końcowym etapie klient otrzymuje rzetelnie przygotowany dokument w wersji elektronicznej lub drukowanej.