Zgodnie z zapisami kodeksu pracy w każdej firmie niezbędne są działania związane z oceną zagrożeń występujących na każdym ze stanowisk, a także z działaniami prewencyjnymi w celu maksymalnej ochrony pracownika. Ocenę ryzyka zawodowego, szkolenia z zakresu BHP, a także inne usługi oferuje firma Szkolenia BHP AS Anna Sadalska Wnuk, która działa na terenie Radomia. Więcej o tym, czym jest ryzyko zawodowe i co bierze się pod uwagę podczas jego oceny, opowiemy w dalszej części artykułu.

Ryzyko zawodowe - co to jest?

Wbrew pozorom kwestia ryzyka zawodowego nie dotyczy jedynie osób wykonujących w oczywisty sposób niebezpieczne zawody, takie jak górnik, czy też budowlaniec. Możliwość wypadku lub doznania uszczerbku na zdrowiu występuje właściwie na każdym stanowisku pracy.

Ryzyko zawodowe jest określane jako prawdopodobieństwo wystąpienia w środowisku pracy lub w wyniku wykonywania konkretnych obowiązków, takich zdarzeń niepożądanych, które mogą doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu.

Wyjaśnia nam jeden ze specjalistów w branży bezpieczeństwa i higieny pracy z firmy Szkolenia BHP AS Anna Sadalska Wnuk.

Każdy pracodawca jest zobowiązany zgodnie z prawem do przeprowadzenia oceny oraz sporządzenia dokumentacji dotyczącej możliwych zagrożeń. Dodatkowo jeszcze przed przystąpieniem do pracy każdy pracownik powinien zostać poinformowany o takich czynnikach, a także o zasadach, które obowiązują, w celu unikania szkód.

Ocena ryzyka - jak powstaje?

Jak łatwo się domyślić, im mniejsze przedsiębiorstwo i mniej zagrożeń występujących w ramach działań, które podejmuje, tym łatwiej dokonać oceny ryzyka, a co za tym idzie, jest to mniej skomplikowany i szybszy proces.

Do stworzenia wymaganej dokumentacji niezbędne są informacje, takie jak:

  • rodzaj występujących w firmie stanowisk oraz wykonywanych na nich obowiązków;

  • charakterystyka osób, które obsadzają konkretne stanowiska (płeć, wiek, zdrowie);

  • rodzaj urządzeń, które są niezbędne do wykonywania obowiązków, a także jakie zagrożenia mogą stwarzać;

  • rodzaj i charakterystyka czynników niebezpiecznych lub szkodliwych występujących w przedsiębiorstwie;

  • normy i przepisy wynikające z ustaw, które mogą dotyczyć występujących stanowisk pracy;

  • występujące środki ochrony indywidualnej, a także zbiorowej.

Kolejne konieczne kroki to zbadanie i stwierdzenie wszystkich występujących w zakładzie zagrożeń powiązanych z każdym ze stanowisk. Mogą to być zarówno ostre krawędzie, śliskie powierzchnie, jak i hałas lub konieczność długotrwałego spędzania czasu w jednej pozycji. Mając odpowiednie informacje, można przejść do oceny ryzyka opartej o odpowiednie normy takie jak PHA, czy JSA.

Kolejna kwestia to określenie, jakie działania są niezbędne, by zapobiegać występowaniu szkód poprzez wyeliminowanie zagrożeń lub określenie środków prewencyjnych. Ostatnim zadaniem jest sporządzenie odpowiedniej dokumentacji opisującej wyniki oceny ryzyka zawodowego, zgodnie z § 39a ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP.