Regularna kontrola kominiarska i czyszczenie komina gwarantuje mieszkańcom budynków jednorodzinnych nie tylko efektywny proces spalania paliw kopalnych, ale także przede wszystkim bezpieczeństwo. Zanieczyszczony sadzą, smołą i innymi substancjami komin sprawia, że wystarczy iskra, aby mogło dość do wybuchu oraz pożaru. W związku z tym, najlepszym rozwiązaniem jest korzystnie z pomocy specjalisty z firmy Adam Orell Usługi Kominiarskie!

Zapewnienie bezpieczeństwa budynku mieszkalnego – regularna kontrola kominiarska

Nieżalenie od posiadanego kotła grzewczego oraz stosowanego paliwa kopalnego, konieczna jest kontrola kominiarska oraz mechaniczne czyszczenie przewodów kominowych, wykonywane najlepiej przed rozpoczęciem jesienno-zimowego sezonu grzewczego. Pozwala ona usunąć wszelkie zanieczyszczenia z komina pod postacią zalegającej sadzy, smoły, gniazd ptasich pojawiających się w czasie letniego przestoju i innych szkodliwych substancji, będących ubocznym produktem spalania. Najbardziej niebezpieczna jest smoła, która jest efektem spalania opału z niedostatecznym dostępem do powietrza. Gromadzi się ona na ścianach komina i podczas podwyższonej temperatury w trwającym procesie spalania zaczyna wydzielać łatwopalne opary, do których wybuchu wystarczy jedynie mała iskra, mogąca powstać w wyniku dokładania opału do kotła grzewczego. Pożar spowodowany wybuchem może nie tylko uszkodzić instalację grzewczą, ale nawet zniszczyć cały budynek mieszkalny.

Sadza ma tendencję do opadania na dno przewodu kominowego, więc utrudnia proces spalania i negatywnie wpływa na jego wydajność. Z kolei, zasklepienie światła komina przyczynia się do nadmiernego gromadzenia silnie trującego tlenu węgla, nazywanego potocznie czadem, który jest bardzo niebezpieczny dla ludzi. Regularny przegląd kominiarski powinien być wykonywany przez każdego właściciela domu jednorodzinnego, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. W tym celu trzeba korzystać z usług sprawdzonego i doświadczonego kominiarza, takiego jak Adam Orell Usługi Kominiarskie, który wszystkie prace związane z czyszczeniem i przeglądem wykona z zastosowanie nowoczesnego sprzętu oraz z dużą dokładnością. Ponadto, po kontroli kominiarskiej, otrzymuje się stosowne zaświadczenie, które jest potrzebne podczas podpisywania polisy ubezpieczeniowej na dom.

Przebieg kontroli kominiarskiej i czyszczenia

Częstotliwość wykonywania kontroli kominiarskich jest uzależniona od rodzaju stosowanego do ogrzewania paliwa stałego lub płynnego. Konieczne jest także w trakcie dokładnego przeglądu komisarskiego sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych i w miejscu montażu urządzeń wchodzących w skład instalacji grzewczej (najczęściej kotłownia), funkcjonowanie połączenia bezpośrednio z kominem. Prace kominiarskie na dachu mają na celu sprawdzenie drożności i szczelności przewodu kominowego, a także sam proces mechanicznego czyszczenia.

Korzystając z usług firmy Adam Orell Usługi Kominiarskie ze Szczecina można mieć pewność, że oceniony zostanie także  stan techniczny komina wystającego ponad powierzchnię dachu. Wszelkie zanieczyszczenia są usuwane przez kominiarza za pomocą specjalistycznych narzędzi kominiarskich i otworu rewizyjno-wyczystnego.

Usługi kominiarskie

Firma Adam Orell Usługi Kominiarskie to profesjonalny zakład kominiarski, który oferuje szeroki wachlarz usług związanych z kominami i przewodami kominowymi. Wśród nich znajdują się między innymi: czyszczenie i naprawa kominów, ekspertyzy i przeglądy kominiarskie, budowa kominów oraz ich remont. W ramach oferty firmy można również skorzystać z usług takich jak kontrola przewodów kominowych, uszczelnianie kominów masą żaroodporną, montaż systemów kominowych, badanie wentylacji czy pomiary stężenia dwutlenku węgla.