Bezpieczeństwo majątkowe to kwestia, która powinna być priorytetem dla każdego, kto chce chronić swoje dobra przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi. Właśnie dlatego warto zwrócić się do profesjonalistów, takich jak biuro brokerskie Scribo, które oferuje kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe oraz pomoc w wyborze odpowiedniej polisy. W dzisiejszych czasach warto zabezpieczyć nie tylko swój samochód czy dom, ale także inne elementy majątku, które mogą być narażone na różnego rodzaju zagrożenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Biuro brokerskie Scribo specjalizuje się przede wszystkim w ubezpieczeniach majątkowo-przemysłowych oraz komunikacyjnych. Obejmują one szeroki wachlarz polis, które pozwalają na ochronę zarówno prywatnych, jak i firmowych dóbr. Wśród nich znajdują się m.in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie od ognia, ubezpieczenie od kradzieży czy polisa elektroniczna oraz ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to podstawowa forma zabezpieczenia majątkowego, która chroni nas przed konsekwencjami finansowymi wynikającymi z wyrządzenia szkody osobom trzecim. Jest to szczególnie istotne dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i mogą być odpowiedzialni za szkody wyrządzone klientom, kontrahentom czy innym podmiotom. Dzięki ubezpieczeniu OC, ewentualne odszkodowania nie obciążą naszego majątku.

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych i ubezpieczenie od wszystkich ryzyk to kolejna forma zabezpieczenia majątkowego, która pozwala na ochronę budynków oraz innych składników majątku przed skutkami szkód wywołanych przez żywioły ( ogień, powódź, wiatr i inne zjawiska atmosferyczne)  Warto pamiętać, że gwałtowne zjawiska atmosferyczne  mogą spowodować ogromne straty finansowe, a także zagrozić życiu i zdrowiu mieszkańców czy pracowników. Dlatego warto zainwestować w odpowiednią polisę, która pokryje koszty naprawy lub odbudowy nieruchomości i innego majątku.

Ubezpieczenie od kradzieży i polisa elektroniczna

Ubezpieczenie od kradzieży to polisa, która chroni nasz majątek przed utratą wynikającą z kradzieży czy włamania. Dotyczy to zarówno mienia ruchomego, jak i nieruchomego, a także wartościowych przedmiotów czy sprzętu elektronicznego. Warto zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia, który może obejmować różne formy kradzieży – od włamania przez włamanie z brakiem śladów do kradzieży z włamaniem.

Polisa elektroniczna to natomiast ubezpieczenie majątkowe dedykowane dla osób posiadających drogie sprzęty elektroniczne, takie jak komputery, telewizory, aparaty fotograficzne czy smartfony. Chroni one przed uszkodzeniami mechanicznymi, awariami, kradzieżą czy zniszczeniem w wyniku pożaru czy zalania. Warto zainwestować w taką polisę, szczególnie jeśli nasz sprzęt ma dużą wartość i jest niezbędny do pracy czy codziennego funkcjonowania.

Biuro brokerskie Scribo zajmuję się również pozyskiwaniem dla obsługiwanych podmiotów gospodarczych gwarancji ubezpieczeniowych.

Najpopularniejsze to: gwarancje zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek.

Współpraca z biurem brokerskim Scribo daje klientom pewność, że ich majątek zostanie właściwie zabezpieczony. Eksperci mając dostęp do wszystkich działających w Polsce ubezpieczycieli i znając ich oferty pomagają w wyborze najkorzystniejszej polisy. Reprezentują klientów w kontaktach z ubezpieczycielem oraz prowadzą postępowanie odwoławcze w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania. Ponadto, biuro brokerskie Scribo oferuje pomoc w likwidacji szkód, co pozwala na szybkie i sprawne uzyskanie należnych świadczeń.