Budowa domu jednorodzinnego to bardzo kosztowne i stresujące przedsięwzięcie. Inwestor musi nawiązać współpracę i opłacić wiele firm, by móc urzeczywistnić swoje marzenie o własnych czterech ścianach z ogrodem. Całościowy budżet musi zawierać w sobie również wynagrodzenie dla profesjonalnego biura geodezyjno-kartograficznego. Bez geodety nie ma bowiem żadnych szans na rozpoczęcie budowy. Kiedy jego pomoc jest niezbędna?

Geodezyjny podział nieruchomości

Kupno działki budowlanej wiąże się z dużym ryzykiem. Nie każdy grunt nadaje się pod budowę domu. Nawiązując współpracę z doświadczonym geodetą już na etapie wyboru parceli, możemy uchronić się przed dużym rozczarowaniem i dodatkowymi kosztami, związanymi z przystosowaniem podłoża pod budowę. Z usług pracowni geodezyjnej musimy skorzystać także wtedy, gdy planujemy podzielić istniejącą już działkę. Nie wystarczy w tym celu postawić linii na mapie. Geodezyjnym podziałem nieruchomości zajmują się geodeci, którzy posiadają stosowne uprawnienia. Cała procedura opiera się na przeprowadzeniu dokładnych pomiarów geodezyjnych i rozdziale parceli w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

Przygotowanie map do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest niezbędna architektowi do zaplanowania osadzenia budynku na wybranej przez inwestora działce budowlanej. Stanowi ona pewnego rodzaju opracowanie kartograficzne, zawierające w sobie mapę wysokościową i sytuacyjną. Dopiero mając w ręku mapę do celów projektowych przygotowaną przez geodetę, specjaliści mogą zaplanować dokładną lokalizację domu jednorodzinnego oraz różnego rodzaju przyłączy takich jak np. kanalizacja.

Wytyczenie budynku

Kiedy inwestor uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia i dokumenty, firma wykonawcza może ruszyć z pierwszymi pracami budowlanymi. Zanim jednak fundamenty naszego domu w ogóle powstaną, konieczne jest poproszenie doświadczonego geodety o wytyczenie budynku. Według informacji uzyskanych od firmy Geonet Usługi Geodezyjno- Kartograficzne- tyczenie to elementarny zespół czynności pomiarowych. Wszelkie pomiary realizowane są jeszcze przed rozpoczęciem budowy, a ich celem jest wyniesienie zaprojektowanego przez architektów budynku na grunt oraz określenie jego położenia względem sąsiadujących obiektów. Geodeci zajmują się również wytyczeniem i pomiarem powykonawczym przyłączy, które zostały wcześniej zaplanowane przez pracowników biura architektonicznego.

Powykonawcza inwentaryzacja budynków

Kiedy już wszystkie prace budowlane dobiegną końca i staniemy się właścicielami wymarzonego domu jednorodzinnego, geodeta odwiedzi nas po raz ostatni. Celem jego wizyty będzie przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej. Pozwoli to ocenić, czy budynek powstał zgodnie z pierwotnym wytyczeniem i dokonanymi pomiarami geodezyjnymi.