Obowiązkowymi instalacjami wewnętrznymi w budynkach mieszkalnych są instalacje elektryczne, grzewcze i wodno-kanalizacyjne. Ich wykonaniem zajmuje się np. firma Euroinst. Istotne jest, aby były wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, a do tego funkcjonalne i bezpieczne. Jak zbudować instalacje hydrauliczne w systemie rozdzielaczowym?

Z czego składa się instalacja wodno-kanalizacyjna?

Instalacje wodno-kanalizacyjne powinny być przed wykonaniem dokładnie przemyślane oraz zaprojektowane. Od umiejscowienia w budynku kuchni i łazienki zależy rozmieszczenie podejść i przebieg rur tworzących system odprowadzający ścieki i dostarczający wodę użytkową. Wykonanie planu wod-kan warto zlecić specjalistom, np. z firmy Euroinst, która od 2007 roku zajmuje się świadczeniem usług hydraulicznych.

Sieć wodociągowa ze względu na wykorzystanie zasobów wodnych dzieli się na trzy typy sieci: ogólną, półrozdzielczą oraz rozdzielczą. Ten ostatni w opinii użytkowników jest jednym z lepszych rozwiązań.

Czym charakteryzuje się instalacja hydrauliczna w systemie rozdzielaczowym?

Specjaliści zalecają, aby wybór poprowadzenia elementów instalacji hydraulicznej, jak rury i armatura pozostawić wykonawcy. Zastosowanie konkretnych rozwiązań zależy od przejrzystości sieci, możliwości jej serwisowania, czy modernizacji. Wspomniany typ układu wodociągowego polega na montażu w jednym systemie kilku rozdzielaczy, czyli punktów koncentrujących u siebie wszystkie odpływy i powroty cieczy do poszczególnych odbiorników typu grzejniki, krany, stacje uzdatniania wody, bojlery.