Wszędzie tam, gdzie podłączenie do sieci wodociągowej jest niemożliwe, bądź wiąże się ze zbyt dużymi kosztami, warto rozważyć wywiercenie studni głębinowej. Takie rozwiązanie przynosi inwestorom liczne korzyści, dlatego decydują się na nie tylko właściciele gospodarstw domowych, ale także zakłady przemysłowe czy instytucje użyteczności publicznej. Wiercenie studni wymaga odpowiedniego zaplecza sprzętowego oraz doświadczenia, zatem stanowi zadanie dla profesjonalistów takich jak Wod-Wiert z siedzibą w Strzyżowie.

Budowa studni głębinowej a kwestie formalne

Tradycyjne płytkie studnie kopane odchodzą już od przeszłości. Współczesna technologia pozwala bowiem  na łatwe dotarcie do warstw wodonośnych znajdujących się nawet kilkadziesiąt metrów pod ziemią. Studnie wiercone, bo o nich tu mowa, to nie tylko gwarancja większej wydajności i realnych oszczędności. Woda z ujęć głębinowych jest mniej podatna na zanieczyszczenia, przez co można ją wykorzystać do picia, a nie tylko do celów gospodarczych czy nawadniania terenu.

Budowa studni głębinowej na własny użytek wymaga dopełnienia pewnych spraw formalnych. Jeśli jednak jej głębokość nie będzie przekraczała 30m, zaś planowany pobór wody nie będzie wyższy niż 5 metrów sześciennych na dobę, to inwestorzy nie potrzebują żadnego zezwolenia. Niemniej, warto pamiętać, iż zamysł budowy takiej konstrukcji należy zgłosić do starostwa powiatowego, dołączając między innymi oświadczenie o prawie do gospodarowania działką oraz rozrysowane usytuowanie studni.

Umiejscowienie studni

Lokalizacja studni głębinowej nigdy nie powinna stanowić dzieła przypadku. Jak podkreśla przedstawiciel przedsiębiorstwa Wod-Wiert oferującego swoje usługi na terenie Podkarpacia:

Chcąc wyznaczyć miejsce powstania studni, bierzemy pod uwagę czynniki formalno-prawne, hydrogeologiczne, a także techniczne. Dla ochrony ludzi i zwierząt należy zachować bezpieczną odległość konstrukcji od istotnych punktów użyteczności działki, takich jak budynki inwentarskie czy przydomowe szamba, co  jest regulowane stosownym rozporządzeniem. Lokalizacja odwiertu musi też uwzględniać występowanie warstw wodonośnych na określonym terenie. Dlatego też w celu oceny zasobów przeprowadzamy rozpoznanie geologiczne, wykorzystując metodę elektrooporowego badania gruntu oraz dokonując próbnych odwiertów. Konieczność stanowi ponadto analiza warunków technicznych działki, przez którą należy rozumieć, chociażby weryfikację twardości podłoża czy sprawdzenie obecności innych instalacji w pobliżu planowego odwiertu.

Profesjonalne wiercenie studni głębinowych

Chociaż przygotowania do wykonania studni głębinowej wymagają uzbrojenia się w cierpliwość, to już sam odwiert przy sprzyjających warunkach gruntowych zajmie tylko kilka godzin. Na szybki progres prac możemy liczyć, powierzając zadanie firmie Wod-Wiert, która wypracowała sobie silną pozycję na rynku. Przedsiębiorstwo dysponuje nowoczesnym sprzętem, dokonując odwiertów zarówno metodą obrotową na płuczkę, jak i udarowo-obrotową. Doświadczona ekipa zawsze dobiera technikę do zastałych uwarunkowań, dzięki czemu inwestorzy zyskują pewność rzetelnie wykonanej pracy. Firma Wod-Wiert zajmuje się również pogłębianiem otworów studziennych, czyszczeniem studni oraz montażem pomp głębinowych, które powinny zapewniać jak największą wydajność przy niskich kosztach eksploatacji. Zdecydowanie warto zapoznać się bliżej z profilem działalności powyższego podmiotu.