Najczęściej zdarza się, że na działce, na której planujesz postawić wymarzony dom, już znajduje się pewien obiekt budowlany. Nie oznacza to wcale, że musisz drastycznie zmienić plany, a wizja wymarzonego miejsca na ziemi znacznie odsunie się w czasie. Korzystając z usług profesjonalistów zajmujących się pracami rozbiórkowymi, możesz szybko pozbyć się niechcianego obiektu. Jak wygląda rozbiórka budynku? 

Czym właściwie są prace rozbiórkowe? 

Prace związane z likwidacją niechcianych budynków w polskiej terminologii określane są rozbiórką bądź wyburzeniem. Chociaż pojęcia te nazywają nieco inne prace, zwykle stosowane są zamiennie. Rozbiórka to najczęściej stopniowy demontaż budynku z możliwością odzyskania części materiałów budowlanych mogących posłużyć do budowy kolejnego obiektu. Wyburzanie określa prace przeprowadzane w sytuacji, gdy potrzebne jest szybkie pozbycie się budynku, zazwyczaj wykorzystywany jest ciężki sprzęt budowlany, a obiekt jest szybko i całkowicie demontowany. W praktyce jednak zarówno stopniowy demontaż, jak i kompletna destrukcja obiektu określane są mianem prac rozbiórkowych

Prace rozbiórkowe – czy konieczne jest pozwolenie? 

Jeżeli budynek, którego chcesz się pozbyć, nie jest wpisany do rejestru zabytków ani objęty ochroną konserwatorską, jego wysokość nie przekracza 8 metrów oraz znajduje się w odległości większej niż połowa jego wysokości od granicy działki, nie musisz ubiegać się o pozwolenie na jego rozbiórkę. Wystarczy jedynie dokonać zgłoszenia w starostwie powiatowym. W sytuacji, gdy któryś z powyższych warunków nie zostanie spełniony, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. W niektórych sytuacjach możliwe jest rozebranie obiektu całkowicie bez formalności. Nie będziesz potrzebować pozwolenia ani zgłoszenia, jeżeli planujesz rozebrać budynek, na którego budowę nie jest wymagane pozwolenie i nie podlega on ochronie zabytkowej. 

Jak wyglądają prace rozbiórkowe? 

Wszelkie prace rozbiórkowe powinny być bezwzględnie przeprowadzane przez wykwalifikowanych fachowców. W Gdańsku możesz skorzystać z usług firmy Tomasza Kędzierskiego To i Owo Serwis. Przed przystąpieniem do rozbiórki specjaliści muszą zapoznać się z dokumentacją techniczną budynku, czyli jego opisem, obliczeniami statycznymi oraz wytrzymałościowymi. Następnie na podstawie powyższych dokumentów konieczne będzie wykonanie planu rozbiórki i upewnienie się, że wszystkie instalacje zostały odłączone. Po odpowiednim zabezpieczeniu terenu dopiero można przystąpić do eliminacji budynku. Po przeprowadzonych pracach pracownicy załadują oraz wywiozą gruz, a także uprzątną teren, aby właściciel mógł szybko przystąpić do wznoszenia kolejnego obiektu.