Geodeta jest specjalistą, który najczęściej przydaje się w momencie konieczności podziału działek na dwie odrębne lub wykonania pomiarów do map projektowych. Jednakże ma on wiele innych obowiązków, do których należy między innymi kontrola inwestycji pod względem inżynierskim i ogólna obsługa budowania dróg i kolei. Poznaj świadczenia firmy Geodezja Warmińska Michała Semczyszyna.

Co wchodzi w zakres usług geodezyjnych?

Do pierwszych świadczeń, jakie przychodzą na myśl odnośnie obowiązków geodety, jest dokonywanie pomiarów na działkach budowlanych i sporządzanie map projektowych. Są to jedne z wielu zadań, które oferują firmy zajmujące się tą branżą. Do tych czynności można także zaliczyć wykonywanie modeli przestrzennych rzeźby terenu oraz numeryczne opracowania kartograficzne.

Pracownik firmy Geodezja Warmińska Michała Semczyszyna informuje:

zajmujemy się pracą w obrębie budownictwa drogowego, kolejowego, obiektów inżynierskich oraz kubaturowego. Często też badamy przemieszczenia, osiadania i odkształcenia obiektów przemysłowych po konkretnym czasie ich funkcjonowania.

Gdy w danym miejscu ma powstać pewna inwestycja, geodeta dokonuje pomiarów realizacyjnych, czyli tyczenia obiektów liniowych, powierzchniowych i sieci uzbrojenia tej przestrzeni. Po ich wybudowaniu należy przeprowadzić inwentaryzację, którą również realizuje specjalista.

Dokumentacji niezbędna podczas wstawiania domów i podziału działek

Każde działanie związane z nieruchomościami musi wiązać się z przekazaniem odpowiednich dokumentów do docelowych urzędów. Formalności muszą być przypieczętowane przez specjalistę. W przypadku geodetów sporządzają oni informacje prawne z zakresu rozgraniczeń, podziałów, scalenia i wznowienia granic danej działki czy budynku.  

Niezależnie od tego czy jest to prywatna inwestycja, czy obiekt użyteczności publicznej, a może biurowce, zawsze niezbędna jest ręka fachowca, która dokona dokładnych pomiarów z wykorzystaniem specjalnych urządzeń i programów.