Jakość polskich dróg nie jest zbyt wysoka i narzeka na nią wielu kierowców. Już po kilku latach użytkowania można zauważyć, że powstaje wiele dziur. Wina leży głównie po stronie niewłaściwego wykonania nawierzchni oraz oszczędzania na materiałach. Co ma największy wpływ na jakość nawierzchni i komu najlepiej zlecić budowę drogi, aby miała wieloletnią trwałość? 

Solidne materiały

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość nawierzchni jest oczywiście jakość materiałów, które zostały użyte do jej wykonania oraz odpowiedni ich dobór. Niestety, wiele firm oszczędza na materiałach budowlanych, przez co nawierzchnia jest wyjątkowo krucha i może łatwo ulegać zniszczeniu pod wpływem naturalnej eksploatacji lub np. przerastania korzeniami drzew. Trwałość to niestety ogromny problem polskich dróg i bardzo często już po pierwszej zimie pojawiają się pęknięcia i dziury. Ma to wpływ nie tylko na estetykę oraz wygodę jazdy, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo. Zła jakość nawierzchni bardzo często przyczynia się do stłuczek, a nawet poważniejszych wypadków samochodowych.

Prawidłowe wykonanie 

Nawet najlepsze materiały na nic się nie zdadzą, jeśli droga będzie nieodpowiednio wykonana. Budową powinni zająć się specjaliści, którzy na pierwszym miejscu zawsze stawiają jakość. Przykładem może być Zakład Usług Komunalnych w Rudzie Śląskiej, który oferuje profesjonalną budowę dróg.

Najważniejsze etapy budowy dróg:

  1. Zdjęcie starej nawierzchni, niekiedy również warstwy ziemi.
  2. Przygotowanie podłoża poprzez utwardzenie mechaniczne oraz nasypanie kamieni.
  3. Wylanie asfaltu i wyrównanie go.

Do budowy dróg zalicza się nie tylko samo wylewanie asfaltu, ale również prace brukarskie, takie jak stworzenie krawężników, chodników dla pieszych oraz ścieżek rowerowych.

Bezpieczne użytkowanie 

Ostatnim czynnikiem, który ma wpływ na jakość i trwałość nawierzchni, jest jej odpowiednie użytkowanie. Niektóre miejsca nie mają wystarczającej odporności na obciążenie i ciężkie pojazdy nie powinny mieć na nie wstępu. Ustalenie maksymalnej masy ma często miejsce np. w przypadku mostów i kładek o słabszej konstrukcji. Kierowcy powinni w takiej sytuacji stosować się do przepisów. Nawierzchnię można łatwo uszkodzić między innymi poprzez najeżdżanie ciężkimi pojazdami na jej krawędzie. Osoby poruszające się samochodami ciężarowymi lub maszynami budowlanymi i rolniczymi powinny mieć na uwadze, że ich pojazdy mogą przyczyniać się do pękania nawierzchni i muszą zachować szczególną ostrożność.