W Polsce istnieje wiele pustostanów, bądź nawet obiektów mieszkalnych, które nie spełniają wysokich standardów technicznych. Wielokrotnie budynki takie przeznaczane są do rozbiórek i wyburzeń, co ma duże znacznie nawet dla kwestii budowy dróg. Nie każdy wie bowiem, że wiele wyburzeń ma związek z tworzeniem nowoczesnych tras miejskich i pozamiejskich, czy też z pozyskiwaniem cennego surowca. Mowa o kruszywie recyklingowym, które również jest wykorzystywane do tworzenia odcinków komunikacyjnych!

Wyburzanie a zagospodarowanie dróg

W Polsce drogownictwo znacznie rozwinęło się w ostatnich latach. Niestety ciasne duże miasta, muszą być znacznie modernizowane pod kątem zagospodarowania przestrzeni. Wiele publicznych inwestycji drogownictwa, wiąże się zatem z koniecznością wyburzania starych obiektów stojących w miejscu planowanych tras. Zjawisko to jest jednak bardzo pozytywne. Pozwala to bowiem usunąć z przestrzeni miejskiej budynki niskich standardów technicznych, a także stworzyć nowy wymiar nowoczesnego, zielonego miasta z otwartą przestrzenią. Warto przy tym wiedzieć, że wielokrotnie jest to szansą dla osób zamieszkujących stare budynki, na przeniesienie się na modne osiedla, idealne do wychowywania dzieci, czy spędzania emerytury.

Jeśli chodzi zaś o wyburzanie budynków, warto wiedzieć, że przeprowadza się to na podstawie bardzo szczegółowych opracowań technicznych. Uwzględnić należy kwestie bezpieczeństwa, ochrony środowiska, czy nawet natężenia hałasu. Wyburzenia są zaś przeprowadzane w czterech różnych modelach. Pierwszy dotyczy implozji, czyli wyburzenia kontrolowanego przy pomocy ładunków wybuchowych tak, aby obiekt zburzył się od środka na zewnątrz. Kolejne metody to selektywna rozbiórka, wyburzanie za pomocą żurawi i kul, a także przy wykorzystaniu koparki o wysokim zasięgu ramienia. Tego typu maszyna wyposażona jest w kruszarkę, nożyce lub młotek, które są przymocowane na końcu ramienia i służą do wyburzania budynku od góry do dołu. Taki proces przeprowadza zaś w błyskawiczny sposób m.in. firma STANBUD wyspecjalizowana w robotach ziemnych, drogowych i w świadczeniu usług transportowych.

Produkcja kruszyw recyklingowych

Kruszywa recyklingowe z roku na rok są na rynku coraz bardziej istotne. Stosowane są bowiem do produkcji betonu i zapraw, czy też są wykorzystywane, jako warstwy utwardzające przy budowie dróg. Ich produkcja i przerób jest przy tym tańszy niż w przypadku wydobycia oraz obróbki naturalnych surowców pierwotnych. Opłacalność ekonomiczna ich stosowania jest bardzo wielka, dlatego wiele firm zajmujących się wyburzeniami, prowadzi również selekcję tychże materiałów, dostarczając je swoimi flotami transportowymi do odpowiednich ośrodków przetwórczych. Warto również podkreślić, że zapotrzebowanie na surowce wtórne budowlane stale rośnie.