ADR to międzynarodowa konwencja określająca zbiór przepisów i zasad regulujących kwestię warunków odnośnie transportowania materiałów kwalifikowanych jako niebezpieczne. Przepisy zawarte w tej konwencji jasno mówią też m.in., kto jest uprawniony do ich przewożenia. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat? O tym wszystkim piszemy w naszym artykule. Zapraszamy do jego lektury.

Konwencja ADR i klasy towarów niebezpiecznych

Odpowiedni transport materiałów niebezpiecznych to bardzo ważna kwestia. Jeśli chodzi o samą konwencję ADR, to warto w tym miejscu nadmienić, iż podpisano ją w 1954 roku w Genewie, a w Polsce ratyfikowano ją w 1975 roku. Według wytycznych ADR wyróżniamy następujące klasy towarów kwalifikowanych jako niebezpieczne: klasę 1 dotyczącą materiałów oraz przedmiotów wybuchowych, klasę 2. Z zakresu gazów, klasę 3 – traktującą o materiałach ciekłych zapalnych, klasę 4 –  dotyczącą materiałów stałych zapalnych, samoreaktywnych materiałów orz materiałów wybuchowych stałych odczulonych.

Wyróżniamy tu także klasę 4.2. traktującą o materiałach samozapalnych, klasę 4.3 – o materiałach wytwarzających gay palne pod wpływem zetknięcia się z wodą, klasę 5.1 dotyczącą materiałów utleniających, 5.2. mówiącą o nadtlenkach organicznych, 6.1. – z zakresu materiałów trujących, 6.2. – o materiałach zakaźnych, 7 – o materiałach promieniotwórczych, 8. – o materiałach żrących i 9 – o różnych materiałach oraz przedmiotach niebezpiecznych. Profesjonalne usługi dotyczące odbioru materiałów z oznaczeniem ADR znajdą Państwo w bogatej ofercie firmy Recykler ze Szczecina.

Jakie obowiązki ma przewoźnik materiałów niebezpiecznych?

Przewoźnik materiałów niebezpiecznych jest przede wszystkim zobowiązany do zachowania wszelkich środków ostrożności, jak również do przewidywania ewentualnych skutków zagrożeń. Musi on upewnić się też m.in. czy towary niebezpieczne zostały prawidłowo zaklasyfikowane, a także czy materiały te zostały dopuszczone do transportu zgodnie z przepisami wynikającymi z ADR. Ponadto, przewoźnik musi tu użyć tylko i wyłącznie odpowiednio dobranych opakowań, które we właściwy sposób zabezpieczą transportowane ładunki, jak również zapewnić właściwe oznakowanie kontenerów i pojazdów (w postaci odpowiednich oznakowań i specjalnych naklejek ostrzegawczych), a także stosować się do przepisów z zakresu załadunku, rozładunku i manipulowania ładunkiem.

Osoba transportująca ładunki niebezpieczne jest także zobowiązana do upewnienia się, że nadawca dostarczył komplet wymaganych przez konwencję ADR danych jeszcze przed transportem ładunków.

Co oferuje firma Recykler?

Firma zajmuje się odbiorem i recyklingiem odpadów na terenie całej Polski, ze szczególnym naciskiem na województwo zachodniopomorskie. Oferuje usługi w zakresie odbioru odpadów niebezpiecznych, przemysłowych, rolniczych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz usługi transportu odpadów specjalistycznymi pojazdami. Firma dba o właściwą organizację procesu, aby odpady były transportowane i poddawane recyklingowi szybko i skutecznie. Doradza również klientom w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Współpracuje z przedsiębiorstwami przemysłowymi, oferując cykliczny odbiór odpadów w zależności od potrzeb klienta.