Instalacją odgromową nazywana jest potocznie piorunochronem. Jest ona odpowiedzialna za ochronę budynku przed wyładowaniami atmosferycznymi. Te, bez odpowiedniego zabezpieczenia, mogą spowodować uszkodzenie, a nawet pożar domu. Najczęściej jest montowana w budynkach mieszkalnych oraz wszystkich, w których regularnie przebywają ludzie. Konieczność montażu takiej instalacji jest regulowana prawnie.

Budowa instalacji odgromowej

Instalacja odgromowa składa się z kilku podstawowych elementów. Są to:

  • Zwody
  • Przewody uziemiające
  • Przewody odprowadzające
  • Uziomy
  • Zaciski probiercze

Zadaniem pierwszych jest bezpośrednie przejęcie wyładowań atmosferycznych. Są to często naturalne zewnętrzne metalowe elementy konstrukcyjne dachu. Zwody mogą stanowić maszty anten, wywietrzniki, dźwigary metalowe, zbrojenia żelbetonowe i wszystkie metalowe fragmenty, które wystają ponad dach. Jeśli brakuje odpowiednich elementów, które mogą posłużyć do „łapania” wyładowań, można zamontować metalowe pręty, które spełnią powyższe zadanie. Wykonane są one ze stali nierdzewnej, miedzi lub stali ocynkowanej i połączone są z przewodami odprowadzającymi. Przewód odprowadzający jest łącznikiem między zwodem, a przewodem uziemiającym, któremu przekazuje ładunek elektryczny. Przewód uziemiający natomiast jest odpowiedzialny za odprowadzenie tegoż ładunku do uziomu, którego zadaniem jest oddanie odpowiedniej liczby ładunków dodatnich, dążąc do zobojętnienia elektrycznego. Jako uziemienie, podobnie jak w przypadku zwodów, mogą posłużyć stałe elementy budynku. Może być to np. nieizolowane fundamenty żelbetonowe, rurociągi metalowe itp. Właśnie dzięki odprowadzeniu do ziemi ładunku elektrycznego, chroni budynek przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Ostatni z elementów służy do kontroli oraz pomiaru rezystencji uziomu. Instalacje tego typu wykonuje firma Stop-Contact.

Rodzaje instalacji odgromowych

W instalację odgromową musi być wyposażony każdy budynek, którego powierzchnia wynosi ponad pięćset metrów kwadratowych lub jego wysokość wynosi ponad piętnaście metrów. Jest ona także bezwzględnie konieczna, w przypadku domów jednorodzinnych, które zbudowane są z materiałów łatwopalnych (takich jak drewno). Istnieją dwa rodzaje instalacji odgromowej. Może być pasywna oraz aktywna. Pierwsza wykorzystuje niskie poziome zwody, a w tym boczne oraz ścienne. Ma ona za zadanie połączenie ze sobą wszystkich metalowych elementów dachu i ścian budynku. Drugi natomiast rodzaj (instalacja aktywna) wykorzystuje ona wysokie, pionowe zwody, które mają za zadanie ściągnięcie wyładowań i odprowadzenie ich poprzez dalsze elementy, do gruntu.