Od koncepcji poprzez projekt i jego realizację, w projektowaniu urbanistycznym liczy się człowiek, ale i artystyczne wyrażanie definicji danej dzielnicy, miasta, a może i nawet gminy. Stworzenie przestrzeni, w której ludzie będą mogli funkcjonować i chętnie będą przebywać to duży sukces. Aby tego dokonać, należy przede wszystkim przysiąść do stołu kreślarskiego i wyrysować to, co narodziło się w naszym umyśle. Bez prawidłowej koncepcji urbanistycznej, wiele się nie zdziała. Ona sama zaś będzie niczym, gdy nie dojdzie do jej prawidłowej realizacji, lub gdy popsuje się długo planowane przedsięwzięcie budowlane i technologiczne. W nowoczesnym projektowaniu urbanistycznym wszystko musi ze sobą harmonijnie współgrać, dlatego też dobrze jest stawiać na sprawdzonych wykonawców i projektantów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w swojej branży.

Czym jest projektowanie urbanistyczne

Pojęcie to pojawiło się już w późnych latach 50. i na początku lat 60. ubiegłego stulecia. To na jednym z licznych kongresów, na których debatowali architekci i urbaniści zdecydowano się na wybranie terminologii dla tego pojęcia. Lecz czym jest samo pojęcie, bez wsparcia w projektach, wykonawstwie, realizacji wielu ciekawych koncepcji architektonicznych. Tym bardziej że wkradły się w nie dwa odmienne od siebie toki myślenia, które poprowadziły urbanistów i szkoły różnymi drogami.

Wyróżniono projektowanie wzrokowo-artystyczne, którego głównym założeniem było tworzenie dobrze prezentujących się, doskonale wyglądających i estetycznych przestrzeni miejskich. ich piękno miało zaspokajać potrzeby mieszkańców, turystów i wszystkich tych, którzy choćby przejazdem docierali do tego typu zabudowań, osiedli, centrów. Odmienną koncepcję prezentowała zaś tradycja użytkowania społecznego, która na pierwszym miejscu stawiała możliwość korzystania z przestrzeni miejskiej. Pozwalała na dostęp do środowisk miejskich, centrów, osiedli, oraz punktów, które były niezbędne do prawidłowego funkcjonowania człowieka w środowisku miejskim. Nie negowała konieczności tworzenia budynków estetycznych i zgodnych w formie, ale wpierw koncentrowała się na możliwościach wykorzystania przestrzeni przez człowieka, a nie na jego artystycznych doznaniach.

Cele nowoczesnego projektowania urbanistycznego

Wśród celów nowoczesnego projektowania urbanistycznego szczególną uwagę należy zwrócić na projektowanie przestrzeni dla ludzi. Dla użytkowników bulwarów, parków, alejek, ale i z pomyślunkiem na miejsca pracy, handlu, rozrywki, z pozostawieniem miejsca dla pomników i budynków pamięci narodowej, kultury, sztuki. Dla wszystkich tych, którzy zamierzają pozostać w mieście na dłużej. Także dla turystów. To projektowanie, którego nie można pozostawić w niesprawnych rękach. Gdzie wszystko musi ze sobą współgrać. Takie, które reprezentują wysoko wyspecjalizowane firmy, działające nie tylko w kraju, ale i za granicą. Takie jak ARCHITONIKA - Projektowanie Architektoniczne Marek Twardowski, których wykwalifikowani architekci i urbaniści, a następnie budowlańcy są w stanie stworzyć nie tylko samą koncepcję, ale i doprowadzić jej realizację do wyczekiwanego końca.

Projektowanie urbanistyczne może być trudnym pojęciem. Nikt nigdy nie twierdził, że coś może przyjść nam z łatwością. To także wymagająca wielkiego poświęcenia i doskonałego pomyślunku praca, którą realizują wyjątkowi i niezwykle bystrzy ludzie. Tutaj liczy się nie tylko całokształt, ale i każdy detal zaprojektowanej przestrzeni. Projektów nie realizuje się z dnia na dzień, a w trakcie ich wykonywania trzeba przygotować się na wiele zmian i być gotowym na dostosowanie się do wymogów przestrzeni miejskiej.

ARCHITONIKA - Projektowanie Architektoniczne Marek Twardowski

Biuro architektoniczne ARCHITONIKA oferuje kompleksowe projekty architektoniczne, domów jedno i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej oraz inwestycji komercyjnych. Firma ma doświadczenie w małej architekturze, przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i zmianie przeznaczenia budynków. Świadczone są również usługi nadzoru budowlanego, autorskiego i inwestorskiego, gwarantując prawidłowe wykonanie prac na każdym etapie inwestycji. Firma dąży do tworzenia nowoczesnych rozwiązań architektonicznych wpisujących się w trendy rynku nieruchomości. Szerokie spektrum usług pozwala sprostać oczekiwaniom klientów indywidualnych i instytucjonalnych, zapewniając profesjonalne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu.