Wzniesienie budynku mieszkalnego w postaci domu to przedsięwzięcie wymagające sporej precyzji przy realizacji konkretnych prac. Dokładność i zgodność z założeniami projektowymi osiągnąć można nie tylko poprzez współpracę ze sprawdzoną ekipą budowlaną, ale przede wszystkim dzięki usługom geodezyjnym. Jakie z nich wykonywane są przy konstruowaniu domu i dlaczego są tak istotne?

Wyznaczanie granic działki – kiedy i po co się wykonuje?

Rozpoczęcie budowy na konkretnym terenie prywatnym powinno wiązać się z zachowaniem odpowiedniego odstępu od działek sąsiadujących. W tym celu niezbędna jest znajomość granic naszej ziemi. Często do ich określenia zapewnienia sprzedającego są niewystarczające. Pewnym źródłem informacji na temat granic działki jest natomiast geodeta. Wykona on stosowne prace w terenie, które pozwolą oszacować punkty znajdujące się na końcowych obszarach terenu prywatnego.

Takie czynności dobrze jest zrealizować przed postawieniem ogrodzenia. Niektórzy inwestorzy zlecają ich przeprowadzenie, zanim kupią działkę, co także jest rozwiązaniem dość rozsądnym. Wyznaczanie granic to jedna z wielu usług przeprowadzanych przez firmę Geopol-GM Sp. z o.o., która inwestorom proponuje także szereg innych prac geodezyjnych. Spośród nich istotnym elementem jest tworzenie map do celów projektowych. Są to opracowania kartograficzne, które po przygotowaniu przez geodetę stanowią podstawę dla architekta zajmującego się zagospodarowaniem naszej działki. Jak wykonuje się mapy do celów projektowych i czym jeszcze zajmie się geodeta przy budowie domu?

Pomiary przed, w trakcie i po budowie domu

Na kopii mapy zasadniczej geodeta nanosi linie zabudowy, a także osie ulic czy dróg. To elementy, jakie powinny znaleźć się właśnie na mapie do celów projektowych. Opracowanie to zawiera również linie rozgraniczające tereny, których charakterystyka oraz planowana eksploatacja różni się od siebie. Oprócz takiej mapy geodeta przy budowie domu jest też potrzebny do wytyczenia konstrukcji w terenie. Najważniejsze punkty budynku są przez niego wyznaczane w sposób czytelny, co umożliwia realizację inwestycji zgodnie z planem.

Do usług geodezyjnych przeprowadzanych w trakcie budowy domu jednorodzinnego zalicza się też wykonanie pomiarów przyłączy przed ich zasypaniem. Ostatnią z czynności, którą zlecamy geodecie przy wznoszeniu wymarzonego budynku mieszkalnego, jest inwentaryzacja powykonawcza. To właśnie dzięki niej będziemy w stanie dowiedzieć się, czy wszystkie elementy konstrukcyjne znajdują się w odpowiednich miejscach. Jeżeli budynek został odpowiednio umieszczony na działce, można wystąpić o pozwolenie na jego użytkowanie.