Zanim na działce budowlanej postawimy wymarzony dom, konieczne będzie przeprowadzenie robót ziemnych. Wymagają one udziału specjalistycznego sprzętu oraz doświadczonych pracowników, dlatego też zadanie to warto powierzyć profesjonalistom. Prace ziemne – mimo że nie wydają się zbyt skomplikowane- muszą być dokładnie rozplanowane. Na czym dokładnie polega cały proces?

Roboty ziemne – co się kryje pod tym określeniem?

Roboty ziemne polegają na wydobywaniu gruntu naturalnego i usunięciu go z pola budowy. Często ziemię wystarczy tylko przemieścić lub ukształtować w odpowiedni sposób, tak aby postawienie budynku było możliwe. Wszystkie prace wykonuje się w oparciu o wcześniej przygotowany projekt i z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawnych. Roboty ziemne przeprowadzane są także podczas budowy obiektów i instalacji podziemnych. Aby zwiększyć skuteczność oraz przyspieszyć prace, korzysta się ze specjalistycznych sprzętów. Najczęściej jest to koparka, rzadziej roboty tego typu przeprowadza się ręcznie. Jeśli mamy do czynienia z twardym i zbitym podłożem, można wspomóc się materiałami wybuchowymi. Prace ziemne powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP. Aby zminimalizować ryzyko wypadku w trakcie ich trwania, należy korzystać z usług profesjonalnych firm, takich jak np. Bud-Mark. Tylko odpowiednio przeszkolona załoga może zapewnić innym pracownikom bezpieczeństwo na placu budowy.

W jakich sytuacjach konieczne będzie przeprowadzenie prac ziemnych?

Prace ziemne są sporym wyzwaniem logistycznym . Fachowcy dokonali ich podziału na wykopy i nasypy.  Wykopami określa się roboty ziemne, które są prowadzone poniżej powierzchni gruntu. Wykopy-jak nietrudno się domyślić- wykonuje się powyżej powierzchni ziemi.  Bez profesjonalnie przeprowadzonych prac ziemnych niemożliwe byłoby wykonanie takich działań jak;

 •          zrobienie wykopów pod fundamenty
 •          zrobienie wykopów pod ogrodzenia
 •          wyrównanie terenu
 •          utwardzenie terenu
 •          usunięcie kamieni i korzeni
 •          skarpowanie
 •          zrobienie wykopów pod oczyszczalnie ścieków
 •           zrobienie wykopów po szamba
 •          wykonanie odwodnień
 •          wykonanie drenaży
 •          i wiele innych

Pamiętajmy, że przedsiębiorstwa, które wykonują prace ziemne, zazwyczaj w swojej ofercie posiadają składowanie lub utylizację wydobytego urobku.  Cena za wykonanie usługi zazwyczaj ustalana jest indywidualnie. Wszystko zależy od rozległości prac oraz ich rodzaju. Na ogólny kosztorys wpływa ma także typ podłoża. Za roboty ziemne w kamienistym i bardzo zbitym podłożu często zapłacimy więcej.