Wszelkie prace geodezyjne i kartograficzne powinny być wykonywane pod kierunkiem wykwalifikowanej osoby, która posiada uprawniania zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. Bardzo ważne jest również doświadczenie w pracy. Praktyka zawodowa powinna być odbyta w przedsiębiorstwie lub jednostce organizacyjnej zajmującej się sprawami geodezji i kartografii.

Kiedy potrzebujemy usługi geodety?

Prace geodezyjne obejmują szereg działań.  Przed zakupem działki powinniśmy zlecić geodecie dokonanie wznowienia znaków granicznych, aby wiedzieć, dokąd formalnie sięga nasza nieruchomość. Warto wiedzieć, że geodeta będzie potrzebny na wielu etapach budowy. Wybierając do tych prac firmę GEOTEAM zapewniamy sobie profesjonalną obsługę. Ponadto specjalista sporządzi wyrysy do ksiąg wieczystych oraz zajmie się dokumentacją potrzebną pod określony projekt

Jeśli chcemy przekształcić działkę rolną na budowlaną, dokonać podziału lub wyznaczyć granice terenu, podłączyć do budynku wodę, prąd, kanalizację czy gaz, wykonać inwentaryzację podwykonawczą, uzupełnić mapy geodezyjne o nowe obiekty powinniśmy zatrudnić geodetę – mówi ekspert.

Dlaczego warto powierzyć prace geodezyjno-kartograficzne firmie GEOTEAM?

Zatrudniając zespół geodetów firmy GEOTEAM, możemy liczyć na fachową i kompleksową obsługę geodezyjną. Możemy być pewni, że wszelkie prace będą wykonane rzetelnie i z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu geodezyjnego. Odpowiednio wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy firmy zajmą się sumiennie powierzonym zadaniem, poczynając od opracowania map do celów projektowych poprzez prace realizacyjne na obiektach budowlanych, geodezyjną inwentaryzację sieci uzbrojenia terenu i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do odbioru technicznego. Ponadto firma zajmuje się również obsługą prawno-geodezyjną związaną z ewidencją gruntów i budynków, czyli podziały nieruchomości, ustalenia i okazania granic działek ewidencyjnych.