Wielu inwestorów decyduje się na zakup gotowego projektu architektonicznego domu jednorodzinnego lub innego obiektu. Trzeba jednak zaznaczyć, że są one przystosowane pod budowę na stabilnym gruncie. Jeśli planujemy postawić obiekt na mniej stabilnym podłożu, fundamenty mogą nieprawidłowo przenosić obciążenia. Wiąże się to niestety z nierównomiernym osiadaniem budynku i pękaniem ścian. Jednak takiej sytuacji można uniknąć, decydując się na przeprowadzenie badań geotechnicznych. Dlaczego jeszcze warto to zrobić?

Badania geodezyjne przed planowanym rozpoczęciem budowy

Specyfikacja gruntu na wybranej działce budowlanej to jedna z najważniejszych kwestii, którą powinien sprawdzić każdy inwestor. Eksperci wyróżniają trzy parametry, które decydują o bezpieczeństwie i kosztach budowy. Wśród czynników tych wymieniamy:

  • ·         położenie- zdarza się, że domy budowane są na skarpach lub mocno obniżonym terenie. Często zapominamy, że zmienne warunki atmosferyczne mogą mieć ogromny wpływ na funkcjonowanie postawionego budynku. Deszcz nie od razy przenika do gleby, dlatego warto ustalić, gdzie spływają wody opadowe oraz jaki mogą mieć wpływ na obiekt;
  • ·         poziom wód gruntowych- jak informuje specjalista z firmy Geotest- gdy planujemy dom z podpiwniczeniem, sprawdzenie poziomu wód gruntowych jest sprawą bardzo istotną. Ich wyższy poziom może skutkować trudnościami podczas budowy i koniecznością izolowania fundamentów, co znacznie podnosi koszty realizacji inwestycji. Poziom wód gruntowych jest też bardzo ważny jeżeli chodzi o nośność. Gleby wilgotne cechują się mniejszą nośnością niż podłoże zwarte;
  • ·         rodzaj gruntu- rodzaj gleby na parceli w znacznym stopniu determinuje powodzenie inwestycji. Podłoża piaszczyste, miękko gliniaste i organiczne są najgorsze pod budowę. Faktem jest, że postawienie budynku na takiej glebie jest możliwe, jednak wiąże się z dużo większym nakładem finansowym. Badania geotechniczne to najlepszy sposób na sprawdzenie czy pod warstwą podłoża nie znajdują się rozmoknięte gliny, które utrudniłyby budowę.

Czy do przeprowadzenia badań geotechnicznych zobowiązuje prawo?

Domy jednorodzinne zakwalifikowane są do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ich budowa nie musi wiązać się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań podłoża. W wielu przypadkach dokumentacja geotechniczna, która obrazuje przybliżony skład gruntu, jest wystarczająca. Zdarza się, że budowa obiektu z podpiwniczeniem może być obarczona koniecznością przeprowadzenia dokładniejszych badań i wynikać to będzie np. z ustaleń zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego. Trzeba jednak zaznaczyć, że wykonanie badań geofizycznych pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów na placu budowy. Dobrze, by ich wykonaniem była poprzedzona każda budowa.