Czy ekspertyza kominiarska jest tożsama z opinią kominiarską? Okazuje się, że są to całkowicie dwa różne dokumenty. Jeden i drugi wystawiany jest co prawda przez kominiarza, ale na tym ich podobieństwa się kończą. W jakich sytuacjach będziemy potrzebować ekspertyzy, a kiedy wystarczy nam opinia? Zakład Usług Kominiarskich Mariusza Jaskólskiego przedstawi podstawowe różnice między tymi dwoma terminami.

Kiedy będziemy potrzebować opinii kominiarza?

Coraz częściej wymienia się stare piece węglowe na nowoczesne kotły gazowe lub olejowe. W takiej sytuacji dobrze jest skonsultować przyszłą inwestycję z kominiarzem, takim jak Zakład Usług Kominiarskich Mariusza Jaskólskiego, który na podstawie zebranych danych przedstawi swoją opinię na ten temat. Opracowanie dokumentu będzie wymagało wykonania wielu czynności takich jak:

 • sprawdzenie, czy pomieszczenie, w którym będzie stał nowy piec, spełnia warunki techniczne,

 • ocena stanu przewodów kominowych,

 • pomiar średnicy i długości instalacji kominowej,

 • wyznaczenie przewodów wentylacyjnych.

Opinia kominiarska będzie też potrzebna w trakcie remontu domu lub przy przenoszeniu pieca do innego pomieszczenia.

Co musi zawierać opinia kominiarska?

Po wykonaniu wcześniej wymienionych czynności kominiarz wystawia opinię kominiarską, która musi zawierać:

 • szkic całej instalacji kominowej,

 • przekrój przewodów i podłączenia,

 • sposób ich przebiegu przez kondygnacje,

 • miejsca ewentualnych odchyleń od pionu i uskoków.

W jakich sytuacjach wystawia się ekspertyzę kominiarską?

Podstawowym celem wystawienia ekspertyzy kominiarskiej jest potwierdzenie możliwości bezpiecznego użytkowania danego obiektu. Będzie więc konieczna, gdy chcemy wykryć błędy w przewodach kominiarskich, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu lokatorów. Najczęściej jest zlecana w przypadku pojawienia się alarmujących objawów w instalacji kominowej, czyli np. przy przedostawaniu się do domu groźnych spalin, zaobserwowaniu mokrych zacieków w okolicy komina. Ekspertyza kominiarska zostanie również obowiązkowo zlecona w razie wystąpienia zaczadzenia lub samozapłonu komina. Ten dokument będzie wówczas niezbędny także do otrzymania ewentualnego odszkodowania od ubezpieczalni.

Jakie czynności są wykonywane przy ekspertyzie kominiarskiej?

Ekspertyza kominiarska obejmuje swoim zakresem następujące czynności:

 • sprawdzenie szczelności i drożności przewodów kominowych,

 • weryfikacja prawidłowości podłączeń przewodów kominowych,

 • skontrolowanie wentylacji nawiewno-wywiewnej,

 • zbadanie przepływu powietrza.

Oferta Zakładu Usług Kominiarskich Mariusza Jaskólskiego

Zakład Usług Kominiarskich Mariusza Jaskólskiego działa na rynku od 2017 roku, oferując szeroką gamę usług związanych z kominkami i kominami. Dzięki nowoczesnym narzędziom i urządzeniom inspekcyjno-pomiarowym, specjaliści szybko i fachowo diagnozują przyczyny wadliwego działania urządzeń kominowych oraz usuwają usterki. W ofercie firmy znajdują się między innymi odbiory nowo wybudowanych budynków, opinie kominiarskie, okresowe kontrole stanu technicznego przewodów kominowych, kontrole szczelności instalacji gazowej, czyszczenie i udrażnianie przewodów kominowych, montaż wkładów i nasad kominowych, zabezpieczanie wylotów kominowych przed ptactwem oraz doprowadzenie powietrza do pomieszczeń poprzez montaż nawiewników w ramach okiennych.