Wykonywanie pomiarów powykonawczych budynków i innych obiektów to obowiązek każdego inwestora, który nałożony jest przez obowiązujące w Polsce prawo budowlane. Z usług geodezyjnych korzysta się nie tylko przed rozpoczęciem budowy, ale także w jej trakcie i po zakończeniu prac. Jakie obiekty podlegają inwentaryzacji powykonawczej przez geodetę i dlaczego zadanie to warto zlecić firmie Geodezja BTM?

Wszystko, co musisz wiedzieć o pomiarach powykonawczych budynków

Pomiary powykonawcze pobiera się w celu sporządzenia dokumentacji z informacjami na temat usytuowania danych elementów zagospodarowania działki. Tak naprawdę można powiedzieć, że czynność ta ma charakter aktualizacyjny. Wszystkie nowe dane nanosi się na mapę zasadniczą i w ewidencji uzbrojenia terenu oraz gruntów i budynków. Jakie obiekty podlegają pomiarom powykonawczym? Te, które potrzebują pozwolenia na budowę oraz sieci uzbrojenia terenu. Mowa tutaj o przyłączach wodociągowych, gazowych, energetycznych, cieplnych, a także telekomunikacyjnych. 

Wyżej wymienione inwestycje, na których nie wykonano pomiaru powykonawczego, nie będą miały możliwości odbioru budynku. Ponadto nie uzyskają one pozwolenia na jego użytkowanie. 

mówi pracownik firmy Geodezja BTM.

Sam proces inwentaryzacji powinien być realizowany na różnych etapach końcowych prac budowlanych. Inwestorzy mają około 30 dni od zakończenia budowy na zgłoszenie jej do geodezyjnego pomiaru powykonawczego. 

Powykonawcze pomiary budynków wykona firma Geodezja BTM

Warto wybrać przedsiębiorstwo takie jak Geodezja BTM, które oferuje kompleksowe usługi geodezyjne. Pomoże Ci ono w zrealizowaniu marzenia o wybudowaniu obiektu. Działania firmy obejmują między innymi: tyczenie budynków, podziały nieruchomości, tworzenie różnego rodzaju map czy wypełnianie odpowiednich wniosków dotyczących warunków zabudowy. Powykonawcze pomiary podobnie jak reszta prac, realizowane są przez profesjonalnych i odpowiednio wykwalifikowanych geodetów.