Budowa domu jednorodzinnego wymaga nawiązania współpracy z wieloma fachowcami, którzy zadbają o sprawny i pomyślny przebieg prac. Za najważniejszego specjalistę powszechnie uznaje się geodetę, który jako pierwszy pojawia się na miejscu inwestycji i jako ostatni ja opuszcza. Jako że obowiązki wykonywane przez geodetę wiążą się z ogromną odpowiedzialnością, warto zadbać o pomoc najbardziej doświadczonych usługodawców. Na co konkretnie mogą liczyć klienci firmy Geosas?

Budowa domu. Co wchodzi w zakres usług geodezyjnych?


Współpracę z doświadczonymi geodetami warto rozpocząć jeszcze przed zakupem wymarzonej działki. Fachowa pomoc może okazać się niezbędna szczególnie wtedy, kiedy inwestorzy chcą się upewnić, czy granice działki przebiegają w dokładnie taki sposób, w jaki określa to dokumentacja. Pozwoli to uniknąć ewentualnych roszczeń ze strony sąsiadów, które w skrajnych sytuacjach mogą powstrzymać nawet przebieg prac. Geodeta odpowiada również za stworzenie jednego z najważniejszych dla inwestycji dokumentów, czyli mapy do celów projektowych. To dopiero na jej podstawie architekt może zaplanować osadzenie budynku na działce. Kiedy inwestorom uda się już dopełnić wszystkich formalności związanych m.in. z pozwoleniem na budowę, geodeta wytycza budynek w terenie zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania działki.

W tym celu za pomocą zamontowanych w gruncie znaków geodezyjnych wyznacza charakterystyczne punkty i osie geometryczne domu. Jak podkreślają specjaliści z firmy Geosas, jednym z najbardziej odpowiedzialnych zadań jest przeprowadzenie geodezyjnego pomiaru przyłączy doprowadzonych do budynku. Ma to oczywiście na celu zweryfikowanie tego, czy zostały zrealizowane założenia projektowe. Ostatni raz na placu budowy geodeta pojawia się wtedy, gdy budynek stoi już w całej swojej okazałości. W trakcie inwentaryzacji powykonawczej sprawdza zgodność zrealizowanego obiektu z wcześniejszym wytyczeniem geodezyjnym. Co jeszcze warto wiedzieć?

Dlaczego warto postawić na najlepszych?


Poszukując firmy do obsługi geodezyjnej inwestycji budowlanej, warto zwrócić uwagę na najbardziej doświadczonych specjalistów. Dzięki temu uzyska się absolutną pewność co do tego, że wszystkie prace zostaną wykonanie nie tylko z troską o najmniejszy nawet detal, ale także w dokładnie ustalonym terminie. Fachowcy z firmy Geosas zajmą się zebraniem niezbędnych pomiarów, przygotowaniem stosownej dokumentacji oraz dokonaniem wpisów w dzienniku budowy.

Klienci mogą tutaj również liczyć na bardzo atrakcyjne warunki cenowe oraz indywidualne podejście do każdego zlecenia. Warto również wiedzieć, że oprócz czynności, które zdecydowanie najbardziej kojarzą się z zawodem geodety, specjalista może dokonać ewidencji gruntu czy opisu rzeźby terenu. To pracownicy geodezyjni zajmują się również wyceną nieruchomości, która sporządzana jest przecież na podstawie badań kartograficzno-geodezyjnych. Kompleksowy wymiar obsługi niesie ze sobą wiele praktycznych korzyści.