Geologia jest złożoną dziedziną i wymaga dużej wiedzy. Geoleh Pracownia projektów i realizacji inwestycji geologicznych, ekologicznych i górniczych zajmuje się kompleksowo badaniami, począwszy od przygotowania projektu, poprzez wykonywanie pomiarów, przygotowanie dokumentacji i wystawianie opinii. Oferta obejmuje górnictwo odkrywkowe, jak i wszelkiego typu inwestycje budowlane.  

Geologia złożowa – Pracownia Geoleh

Geologia złożowa zajmuje się kruszywami naturalnymi dla potrzeb budownictwa, piasków, surowców ceramicznych, torfu, bursztynu oraz wszelkimi kopalinami mającymi znaczenie gospodarcze. Prowadzenie robót geologicznych i procedury urzędowej musi być sprawne, począwszy od etapu pozwolenia na poszukiwanie złoża, poprzez roboty wiertnicze i dokumentowanie złoża kopaliny, aż do uzyskania koncesji na eksploatację i dalszą obsługę geologiczną zakładu górniczego. Geoleh Pracownia projektów i realizacji inwestycji geologicznych, ekologicznych i górniczych ma uprawnienia do dokumentowania wszystkich typów kopalin z wyłączeniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. Firma feruje również doradztwo w zakresie poszukiwania złóż oraz zbytu surowców.

Świadczymy także pomoc przy kupnie, wycenie i sprzedaży złóż kopalin

– mówi ekspert.

Geologia inżynierska i geotechnika

Usługi niezbędne są dla inwestorów, niezależnie od tego, czy chodzi o budowę domku jednorodzinnego, obiektu przemysłowego czy drogi. Geologia inżynierska wymaga ustalenia przez Pracownię Geoleh przydatności gruntów dla potrzeb inwestycji. Na etapie realizacji inżynierowie sprawdzają zgodność wykonanych wcześniej dokumentacji z podłożem występującym w wykopie fundamentowym. Kontrolują zagęszczenie nasypów i podsypek przeprowadzając geotechniczne odbiory wykopów fundamentowych. Nadzorują również poprawność przeprowadzanych robót ziemnych oraz ich zgodność z projektem. Eksperci zakładają lokalne monitoringi wód podziemnych i oceniają stopień zanieczyszczenia gruntów.  Firma opracowuje także dokumentacje hydrogeologiczne.