Instalacje ciepłego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Materiał partnera
2019-10-22

Czym jest instalacja c.o. i instalacja c.w.? Wiele osób, które nie mają dużego doświadczenia w budownictwie, zadaje sobie takie pytanie. Decydując się na budowę domu, nie każdy zdaje sobie sprawę ze znaczenia tych pojęć. Warto zapoznać się z podstawowymi informacjami, ponieważ instalacje ciepłego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej są głównymi źródłami ciepła w budynkach.

Definicja instalacji ciepłego ogrzewania

Instalacja c.o. – czyli instalacja ciepłego ogrzewania – jest zasilana wodą ogrzewaną za pomocą kotła. Płynąca do grzejników woda oddaje ciepło, by schłodzona wrócić do kotła. Są dwa rodzaje instalacji ciepłego ogrzewania, które różnią się temperaturą cieczy. Pierwsza z nich, instalacja niskotemperaturowa, jest zasilana przez wodę o temperaturze 45-55°C; drugą instalacją – wysokotemperaturową – zasila woda w temperaturze 85-95°C. Centralne ogrzewanie (z układem pompowym) jest systemem powszechnie używanym w domach jednorodzinnych. Najczęściej stosowane jest w małych instalacjach z kotłem opalanym paliwem stałym.

Odbiór instalacji c.o.

Przez odbiorem instalacji c.o. przeprowadzone zostają dwie próby szczelności polegające na wypełnieniu instalacji najpierw zimną, a później gorącą wodą. Na końcu jest regulowany układ. Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego „LUBTECH” wskazuje, że odbiór instalacji c.o. jest możliwy po zakończeniu wszystkich prac montażowych, sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji oraz doprowadzeniu czynnika grzewczego. Istotnym elementem jest okresowa kontrola instalacji polegająca na sprawdzeniu stanu zamocowań i ewentualnych uszkodzeń mechanicznych rur.

Ciepła woda użytkowa

Instalacje ciepłej wody użytkowej (c.w./c.w.u) bazuje na źródle ciepła – najczęściej na kotle gazowym; w budynkach wielomieszkalnych – na węźle cieplnym. Aby doprowadzić ciepłą wodę do punktów czerpalnych, potrzebne są przewody dystrybuujące c.w.u. Za utrzymanie w punktach czerpalnych stałej temperatury odpowiada obieg cyrkulacyjny. Należy wiedzieć, że w instalacje c.w.u. powinny być zabezpieczone przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Instalacja dystrybucyjna i obieg cyrkulacyjny są głównym źródłem strat ciepła.

Są dwa sposoby podgrzewania ciepłej wody: przepływowy – najczęściej z użyciem kotłów jedno lub dwufunkcyjnych; pojemnościowy –  woda jest gromadzona w odpowiednio dużym zbiorniku. Instalacje c.w.u. muszą mieć przeprowadzone kontrole okresowe, tzw. termiczne dezynfekcje. Kontrola ta polega na podgrzewaniu temperatury wody od 70°C do 80°C w celu zabicia bakterii Lagionelli.

Opracowanie artykułu: