Jeśli posiadamy dużą działkę, jej podzielenie na mniejsze fragmenty może być dla nas korzystne. Możemy je sprzedać bądź przeznaczyć na zagospodarowanie własne lub rodzinne. Jak jednak należy przeprowadzić proces dzielenia gruntu? Jakie są kolejne etapy? Dlaczego warto skorzystać z pomocy firmy Geomatics ? Przeczytaj artykuł i rozwiej wszelkie wątpliwości. 

Dokumentacja

Aby złożyć wniosek o podział działki, najpierw należy wybrać wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego danej działki. Poza wypełnionym wnioskiem i wstępnym projektem należy jeszcze przygotować dokumenty poświadczające naszą własność, a także ważne wypisy, takie jak: wypis z ewidencji gruntów oraz kopię mapy ewidencyjnej, którą otrzymamy w wydziale geodezji. Jeśli udamy się do profesjonalnej firmy geodezyjnej Geomatics, która świadczy usługi z zakresu geodezji, możemy liczyć nie tylko na rzetelne przygotowanie map i dokumentów, ale także informacje na temat poszczególnych etapów działań związanych z podziałem działki.

Wstępny plan podziału nieruchomości

Pierwsze, co należy zrobić, to przygotować wstępny plan podziału naszej działki. Wstępny plan podziału nieruchomości przygotowujemy na mapie zasadniczej. Choć plan wstępny możemy wykonać samodzielnie, to jednak zdecydowanie bezpieczniej będzie polecić to zadanie doświadczonemu geodecie. Dlaczego? Na planie wstępnym musimy zaznaczyć granice działki i jej powierzchnię, a także granice dzielonych gruntów (koniecznie kolorem czerwonym). Musimy również wyznaczyć drogi dojazdowe oraz odpowiednio oznaczyć mapę zgodnie z danymi z księgi wieczystej i ewidencji. Geodeta odszukuje i wyznacza granice konkretnej działki. Następnie wyznacza granice kolejnych działek, zaznaczając punkty graniczne. Na taki podział muszą się oczywiście zgodzić wszyscy zainteresowani. Dopiero wtedy geodeta przygotowuje potrzebną dokumentację podziału w postaci zasadniczego projektu podziału działki. 

Zasadniczy projekt podziału działki

Projekt uwzględnia stan przed podziałem działki oraz po jej podziale z wyraźnym zaznaczeniem granic, dróg dojazdowych oraz z nową numeracją działek. Jeśli projekt zostanie pozytywnie rozpatrzony przez urząd, to zadaniem geodety jest dokonać podziału na gruncie w obecności właściciela. Zazwyczaj wbija się w ziemię metalowe rurki, umieszcza kamienie graniczne, czy inne znaki świadczące o przebiegu granicy. Na sam koniec prac związanych z dzieleniem nieruchomości gruntowej, geodeta przygotowuje specjalny spis uwzględniający wszelkie zmiany, które nastąpiły w wyniku podziału działki. Właściciel otrzymuje również nową mapę podziału, z którą może ubiegać się o wpis do ksiąg wieczystych o wprowadzonych zmianach.

Współpraca z firmą Geomatics

Przedsiębiorstwo, którego siedziba znajduje się w Jeleniej Górze położonej na terenie województwa dolnośląskiego, oferuje klientom szeroki zakres usług geodezyjnych. Doświadczeni specjaliści firmy Geomatics pomogą nie tylko w odpowiednim podziale działki, ale zajmą się również m.in wykonaniem map do celów projektowych i prawnych, kompleksową obsługą robót drogowych oraz prac z zakresu budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Ponadto przedsiębiorstwo podchodzi do każdego klienta w sposób indywidualny, dlatego świadczy także inne usługi geodezyjne, dopasowane do potrzeb swoich klientów.