Kominy są tradycyjną częścią bardzo wielu polskich domów jednorodzinnych. Ich funkcja jest z pozoru prosta i zwykle domownicy nie przywiązują im większej uwagi. Często jest to błąd – kominy, których zadaniem jest odprowadzanie spalin z pieca czy też innego paleniska, wymagają odpowiedniej eksploatacji. Dla zapewnienia bezpieczeństwa rekomendowana jest również regularna konserwacja systemów kominowych. Sprawdź, co na ten temat podpowiadają specjaliści z Zakładu Usług Kominiarskich Pawła Balickiego.

Co powoduje uszkodzenia komina

Najczęstszymi powodami, dla których czyszczenie komina musi być przeprowadzane regularnie, jest paliwo, czy też inne produkty, których używa się do wzniecania i utrzymywania ognia w piecu. W nowoczesnych kotłach gazowych używane są paliwa, które wytwarzają spaliny o niskiej temperaturze. To oznacza, że w konsekwencji przemian chemicznych pary wodnej, na ściankach komina osadzają się m.in. kwas siarkowy czy azotowy. Jednocześnie domy korzystające z ekologicznych paliw stałych, takich jak biomasa czy pellet, narażają kominy na agresywne związki chemiczne, powstające po reakcji spalania tych paliw. Wszystko to może prowadzić do osłabienia struktury komina, a co za tym idzie jego niszczenia, w szczególności powstawania nieszczelności i odpadania tynku. Problemów przysporzyć są w stanie również bardzo wysokie temperatury oraz osadzająca się sadza, która może nie tylko ograniczyć przepływ powietrza, ale też się zapalić.

Poprawna konserwacja komina kluczem do bezpieczeństwa domowników

Po pierwsze, należy absolutnie unikać palenia materiałami nieprzeznaczonymi do tego. Niestety cały czas pali się śmieciami, w tym papierem kolorowym, oponami, plastikami i innymi tworzywami sztucznymi. Nie dość, że taka praktyka jest prawnie zakazana, to powoduje ona ogromne zanieczyszczenia atmosfery i komina przez wydzielanie się mnogości chemikaliów do powietrza. Kolejnym krokiem ku dobrej konserwacji swojego komina jest regularne korzystanie z usług kominiarza. Uprawnieni do dokonywania przeglądów kominiarskich są tylko wykwalifikowani specjaliści – czeladnicy lub mistrzowie kominiarscy, na przykład tacy jak z Zakładu Usług Kominiarskich Pawła Balickiego z Krakowa, który w ramach świadczonych usług zajmuje się przede wszystkim sprawdzaniem oraz czyszczeniem przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Od lat pomaga zapobiegać szkodom, które powstają jako wynik nieprawidłowego funkcjonowania przewodów kominowych albo urządzeń grzewczo-kominowych.

Zgodnie z prawem polskim, częstotliwość czyszczenia komina zależy od typu używanego paliwa. W domach palących węglem, drewnem lub innym paliwem stałym, wymagane jest to 4 razy w roku. Z kolei 2 razy w roku powinno czyścić się kominy, które mają styczność z wynikami spalania gazu, oleju czy innego paliwa ciekłego. Według prawa budowlanego istnieje również obowiązek sprawdzania przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych. Taki przegląd wykonywać należy co najmniej raz w roku.