Niwelacja terenu polega na odpowiednim ukształtowaniu gruntu, umożliwiając kolejne prace inwestorom. Przeprowadza się ją z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu na podstawie dokładnie przygotowanego projektu. Niwelacja wykonywana jest dla uporządkowania obszaru pod drogi czy mosty, ale też i budynki mieszkalne. Wyrównanie terenu może służyć ponadto wykonaniu projektu ogródka.

Kiedy przeprowadza się niwelację terenu?

Niwelacja terenu stanowi często pierwszą fazę realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Chociaż utożsamia się ją z pracami nad wyrównaniem danego obszaru, liczne inwestycje wymagają również nawiezienia ziemi i stworzenia wzniesień. Bez względu na cel niwelacji, przemieszczenia mas ziemnych ma służyć takiemu wyprofilowaniu działki, aby kolejne prace przebiegały na niej bez przeszkód. Niwelacja terenu poprzedza właściwą budowę obiektów mieszkalnych, przemysłowych, a także infrastruktury drogowej w postaci dróg i mostów. Zaleca się ją też przy realizacji projektów ogrodów bądź zieleni miejskich.

Przeprowadzenie niwelacji terenu wymaga posiadania przez inwestora zezwolenia na budowę danego obiektu. Jeśli jeszcze jej nie wydano, wyrównywanie gruntu uznawane jest w świetle prawa budowlanego za samowolę. Kiedy jednak niwelacja nie poprzedza stawiania budynków czy elementów infrastruktury, można ją wykonać od ręki. Dlatego też wykonywanie prac w ogrodzie nie wymaga dodatkowych formalności. Warto wspomnieć, że mają wówczas zastosowanie przepisy regulujące wpływ profilowania gruntów na spływ wód opadowych.

Jak w praktyce wygląda niwelacja terenu?

Przeprowadzanie niwelacji wymaga użyciu ciężkich specjalistycznych maszyn. Aby spełniała ona założenia projektowe, prace nad wyrównaniem gruntu należy powierzyć firmie dysponującej doświadczonymi operatorami. Takim przedsiębiorstwem jest zdecydowanie Krzysztof Rogala Usługi Sprzętem Budowlanym.

Kierowca koparko-ładowarki dokonuje wyprofilowania działki na podstawie opracowanej wcześniej siatki wysokościowej. Równanie zwykle rozpoczyna się od obszarów o trudnej dostępności, a następnie kieruje się ku frontowi. Operator musi zachować szczególną ostrożność i wykonać swą pracę zgodnie z wcześniejszymi pomiarami. Od poprawności wykonania zadania zależy stopień trudności kolejnych etapów inwestycji.

Czas przeprowadzenia niwelacji zależy od wielkości powierzchni gruntu, stopnia jego nierówności i zalesienia. Nawet wysokie umiejętności operatora nie stanowią gwarancji uformowania mas ziemnych w ciągu jednego dnia. Należy pamiętać, że działka przed rozpoczęciem kolejnych prac powinna osiąść. Początkowe ubicie ziemi nie starcza bowiem do osiągnięcia oczekiwanego poziomu gruntu.