Badania geotechniczne gruntu to bardzo ważny element związany z bezpieczeństwem budowy. Już na etapie tworzenia projektu wiedza o tym, jak zachowuje się grunt pod wpływem różnych warunków atmosferycznych, nacisku, a także jakie warstwy znajdują się pod powierzchnią jest niezbędna, by określić, jakie materiały muszą zostać użyte oraz czy potrzebne są wzmocnienia, odwodnienia ziemi etc. Jak przebiegają badania geotechniczne w praktyce?

Do czego służą badania geotechniczne?

Badania geotechniczne, sprawdzające warunki wodno-gruntowe mają na celu wskazanie, jakie typy gruntu są na działce, jaki jest poziom wód gruntowych, jak przebiegają warstwy gruntu, a także jak wzmocnić i ustabilizować budowę, np. poprzez fundamenty, aby była bezpieczna czy nie podmakała. Opinia geotechnika pozwala na wyciągnięcie wniosków, jak prawidłowo wykonać i zaizolować fundamenty, czy możliwe jest podpiwniczenie, tworzenie szamba, oczyszczalni ścieków, odprowadzania deszczówki itd. Dokument ten to także pomoc w ustaleniu kategorii geotechnicznej budynku.

Badania geotechniczne wykonuje firma Bio-Geo Wiolety Małeckiej z Rybnika. Jej usługi skierowane są wykonywane zarówno na wielkich budowach przemysłowych, drogowych czy hydrotechnicznych, jak i przy domach jednorodzinnych.

Wpływ badań na przebieg budowy

Ustalenie kategorii geotechnicznej i podwyższenie jej powoduje, że badania niezbędne są, aby złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Jednak nie tylko aspekty formalne są tu ważne. Oprócz optymalnego doboru fundamentów badania geotechniczne przydadzą się przy projektowaniu piwnic. Dodatkowo dzięki nim można ustalić, czy potrzebna jest dodatkowa izolacja i czy poziom wód gruntowych ulega wahaniom w ciągu roku lub przy większych, niż standardowo, opadach. W ten sposób można też ustalić, czy grunt jest taki sam na całej działce. Badania geotechniczne warto też zamówić, gdy chcemy kupić działkę. Dowiemy się, czy faktycznie będzie ona mogła służyć do celów, w jakich w nią inwestujemy. Ciekawe jest też badanie pH wody, które pozwala na dobranie właściwego betonu.

Etapy badania geotechnicznego

Badania geotechniczne trwają kilka godzin w ciągu jednego dnia. Jeśli teren jest zalewany z jakiegoś powodu wodą lub podatny na trudne warunki atmosferyczne, badanie powtarza się co jakiś czas.

Podczas badania geotechnicznego wykonuje się minimum trzy otwory badawcze sięgające przynajmniej 2 metry poniżej poziomu posadowienia fundamentów (może to być od 3 do nawet kilkunastu metrów, zależnie od decyzji o podpiwniczeniu). W ten sposób pobiera się próbki gruntów i wody. Następnie przekazuje się je do laboratorium, z którego po 2 tygodniach wychodzi opinia geotechniczna. Niektóre grunty, które składają się z piasku, żwiru czy innych niespoistych materiałów, muszą podlegać badaniu sondą. Tę wbija się lub wkręca w grunt, nawet do 30 metrów pod powierzchnią. W tym przypadku wyniki badania geotechniczne gruntu można uzyskać w czasie rzeczywistym.