Działka budowlana, na której ma być postawiona nieruchomość, powinna posiadać źródło wody oraz miejsce do odpływu ścieków. W przypadku wodociągów miejskich znajdujących się w okolicy posiadłości można wykonać przyłącze. Co więcej, na niektórych obszarach jest również kanalizacja miejska, która prowadzi ścieki do oczyszczalni. Warto starać się o pozwolenia do przyłączenia z uwagi na praktyczność rozwiązania. Jak się do tego przygotować?

Przyłącze wodne i kanalizacyjne

Zazwyczaj rury wodociągowe oraz kanalizacyjne należą do gminy, dlatego w tym miejscu należy szukać warunków wykonania przyłącza. Na początek trzeba złożyć odpowiedni wniosek do instytucji, do którego dołącza się akt notarialny, dwie mapy projektowe z ukazanymi przyłączami wody oraz informacje dotyczące celu wykorzystania przyszłego przyłącza. Należy pamiętać, że zakład wodno-kanalizacyjny wydaje zgodę na podłączenie się do sieci, ale za prawidłowe jej wykonanie odpowiada osoba je zlecająca. Wniosek o przyłącze musi być zatwierdzony przez działalność obejmującą usługi wodno-kanalizacyjne, a także Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Decyzja ta ma ważność 3 lata, oznacza to, że nie można wykonać przyłącza później niż w ciągu 3 lat od daty jej otrzymania.

W przypadku prac związanych z dołączeniem do wodociągu i kanalizacji nie jest potrzebne pozwolenie na budowę, jednak przed przystąpieniem do pracy trzeba zgłosić wykonanie do urzędu miasta bądź gminy. Z reguły urząd udziela milczącej zgody, nie wysyłając żadnych wiadomości.  

Własność przyłącza

Osoba, która chce przyłączyć wodę i kanalizację do swojej działki, nie jest właścicielem przyłącza i musi je oddać dostawcy mediów. W związku z tym za stan techniczny oraz zużycie rur od zaworu głównego umieszczonego za wodomierzem odpowiada zakład wodno-kanalizacyjny. Oczywiście od można starać się o przejęcie na własność przyłączy. W tym przypadku mamy do czynienia z użyczeniem części na określony czas. Z kolei za instalacje wodociągowe w domu odpowiada inwestor.

Koszt przyłącza

Zazwyczaj za koszty związane z budową przyłącza, odpowiada osoba składająca wniosek o pozwolenie. Z kolei przedsiębiorstwo zarządzające siecią wodociągów i kanalizacji odpowiada za wydatki związane z rozbudową.

Następnym krokiem po wykonaniu przyłączy do sieci jest zaplanowanie rozmieszczenia rur kanalizacyjnych oraz wodnych. Przedsiębiorstwo instalacyjne Tropfen, którego właścicielem jest Mariusz Bodnar, od wielu lat zajmuje się projektowaniem różnego rodzaju sieci w budynkach m.in. sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, instalacją wentylacji, klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania. Siedziba firmy znajduje się w Koszalinie (woj. Zachodniopomorskie). Przedsiębiorstwo zatrudnia tylko i wyłącznie wysoko kwalifikowanych pracowników, posiadających również doświadczenie, aby zapewnić potencjalnym klientom kompleksową oraz profesjonalną usługę według indywidualnych wymogów.