Zaświadczenie o samodzielności lokalu stanowi potwierdzenie, że właściciel danego lokum może całkowicie nim dysponować, ponieważ stanowi odrębny od gruntu i budynku przedmiot własności. Zwykle jest potrzebne do założenia księgi wieczystej lub ustanowienia dla lokalu prawa odrębnej własności. Taki dokument wydaje starosta w powiecie, na którego terenie, znajduje się lokal, po złożeniu stosownego i kompletnego wniosku.

Jak wygląda wniosek o zaświadczenie samodzielności lokalu?

Wniosek o zaświadczenie o samodzielności lokalu musi zawierać podstawowe dane o wnioskodawcy (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania), datę złożenia oraz numery poszczególnych lokali, które mają być wyodrębnione oraz gdzie się znajdują. Do wniosku należy dołączyć:

  • rzut kondygnacji z wyszczególnionym lokalem,
  • uprawnienia osoby potwierdzającej zrzut,
  • dokument poświadczający dokonanie opłaty skarbowej,
  • dokument potwierdzający własność lokalu,
  • oraz inne dokumenty, jakich zażyczy sobie urząd w celu wydania zaświadczenia o lokalu.

Co powinien zawierać rzut lokalu?

Przygotowaniem pomiarów powierzchni potrzebnych do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu powinna zająć się profesjonalna firma, taka jak pracownia rysunkowo-projektowa Rysownik4u specjalizująca się także w inwentaryzacjach budynków mieszkalnych. Zrzut powinien zawierać: adres, numer, typ i położenie obiektu, numeru sąsiednich lokali, zestawienie poszczególnych pomieszczeń z uwzględnieniem ich powierzchni oraz funkcji, rozmieszczenie elementów sanitarnych i wentylacyjnych, normę i datę pomiaru, a także numer uprawnień. Zrzut lokalu jest bardzo ważnym dokumentem, który może się także przydać podczas zakupu lub sprzedaży mieszkania, ponieważ wszystkie informacje w nim zawarte mogą być podstawą do negocjacji ceny podczas wykonywania jednej z powyższych transakcji.

Kiedy urząd wyda zaświadczenie o samodzielności lokalu?

Zanim urząd wyda zaświadczenia o samodzielności lokalu, musi sprawdzić, czy faktycznie może on stanowić osobne lokum. Czy ustanowienie odrębnej własności jest zgodne np. z pozwoleniem na użytkowanie. Może także przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, o czym poinformuje na piśmie w formie postanowienia. Jeżeli wszystko będzie przebiegało prawidłowo, urząd powinien wydać zaświadczenie o samodzielności lokalu nie później, niż w terminie do siedmiu dni.