Wykopy pod fundamenty to jedna z prac ziemnych, która ma ogromne znaczenie w budownictwie. Wykopy stanowią bowiem pierwszy etap prac pod budowę obiektów budowlanych. Roboty ziemne zwykle przeprowadza się przy użyciu maszyn, jak np. koparki. Rzadziej wykonuje się wykopy ręczne. Jak wykonuje się w prawidłowy sposób wykopy na budowie oraz jakie są prace ziemne?

Wytyczenie obrysu budynku

Projekt budowlany decyduje o tym, gdzie obiekt będzie usytuowany na działce. Z kolei wytyczenia obrysu tego obiektu wykonuje geodeta. Jego działania potwierdzane są wpisem do dziennika budowy. Wytyczenie obrysu obiektu polega na wyznaczeniu jego zewnętrznych krawędzi ścian.

Szerokość oraz głębokość wykopów odpowiada założeniom projektowym. To jakie będą ich wartości zależy głównie od rodzaju gruntu, głębokości jego przemarzania, sposobu planowanego fundamentowania, a także głębokości posadowienia obiektu. Aby prace ziemne przebiegały szybciej i sprawniej używa się maszyn. Zwykle są to koparki. Warto jednak pamiętać, że niektóre wykopy, szczególne te o niewielkich rozmiarach łatwiej jest przeprowadzić ręcznie.

Wykopy pod fundamenty z całkowitym usunięciem gruntu

Najbardziej pracochłonnym typem wykopów są wykopy z całkowitym usunięciem gruntu pod obrysem budynku. Jednak są sytuacje, w których ich przeprowadzenie jest konieczne. Zwykle wybiera się je przy gruntach sypkich i słabo zagęszczonych. Do realizacji tych prac ziemnych używa się koparek, która w kilka godzin umożliwia wykonanie takiego wykopu. Należy mieć na uwadze, że ostatnie około 10-15 cm ziemi trzeba wybrać ręcznie. To zapewni zachowanie prawidłowej głębokości zgodnie z założeniami projektowymi.

W tak przygotowanym wykopie układa się tzw. suchy beton. Dopiero potem wytycza się ławy i ustawia ich deskowanie i zbrojenie. Przy wykorzystaniu suchego betonu lub piasku stabilizowanego cementem uzupełnia się miejsca, które są głębsze niż poziom posadowienia obiektu.

Wykopy z usunięciem gruntu w miejscu ław wylewanych w deskowaniu

Nieco mniej pracochłonnym typem wykopów jest wykonanie ich polegające na usunięciu ziemi w miejscu ław wylewanych w deskowaniu. Ten rodzaj prac ziemnych wykonywany jest także częściej i wykonuje go m.in. firma budowlana Sinmag. W trakcie realizacji takich wykopów, ziemię wybiera się tylko w tym miejscu, w którym planowane jest występowanie ław fundamentowych. Dno takie wykopu musi być poziome, aby możliwe było prawidłowe ułożenie zbrojenia. W trakcie wykonywania wykopów ważne jest, aby szerokość rowów była troszkę większa. To pozwoli na swobodne umieszczenie deskowania.

Pozostały grunt można wywieźć poza teren budowy, aczkolwiek zwykle wykorzystuje się go do obsypania ław, a także wyrównania i zagęszczenia obszaru wewnątrz ścian fundamentowych.

Oprócz tego wykonuje się także trzeci rodzaj wykopów, czyli wykopy z usunięciem ziemi pod ławy wylewane bez deskowania.