Kierownik budowy to odpowiednio wykwalifikowana i wykształcona osoba, która dba o prawidłową organizację i przebieg wszystkich prac budowlanych podczas trwania inwestycji. Wszelkie działania muszą odbywać się zgodnie z prawem i wytycznymi, które zostały wcześniej uwzględnione w projekcie budowlanym. Czym dokładnie zajmuje się kierownik budowy i w jakich kwestiach może nam dodatkowo pomóc?

Początek inwestycji

Według polskiego prawa, każda budowa musi być objęta nadzorem kierownika. Oczywiście nie bierze się pod uwagę pomniejszych prac budowlanych, niewymagających uzyskania pozwolenia. Już na samym początku inwestycji, kierownik musi złożyć oświadczenie o przejęciu obowiązków związanych z budową. Od tego momentu przejmuje on kontrolę na placu budowy. Musi zadbać o to, by teren został ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu powinna pojawić się tablica informacyjna. W zakresie jego obowiązków znajduje się również podpisanie planu bezpieczeństwa oraz zapewnienie wytyczenia budowli przez geodetę.

Prace budowlane

Powyższe obowiązki to jednak dopiero początek zadań, które ma do zrobienia kierownik budowy. W czasie trwania inwestycji musi wykonać takie prace jak:

  • pilnowanie zgodności budowy z wytycznymi zawartymi w projekcie i pozwoleniu;
  • dbanie o to, aby wszyscy pracownicy przestrzegali zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
  • w momencie wystąpienia zagrożenia lub nieprawidłowości ma obowiązek wstrzymania prac budowlanych i poinformowania o zaistniałej sytuacji inwestora;
  • pilnowanie, aby przed zgłoszeniem budynku do odbioru, wyegzekwować od wszystkich wykonawców prace wykonane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami;
  • jeśli instalacja tego wymaga, kierownik budowy musi dopilnować, żeby zostały wykonane wszystkie niezbędne próby (instalacje, urządzenia elektryczne, przewody kominowe itd.).

Doświadczony kierownik budowy Tomasz Walczak uczula, aby już na początku trwania inwestycji upewnić się, czy zatrudniona przez nas osoba rzetelnie wywiązywała się z obowiązków. Zwłaszcza wtedy, kiedy decydujemy się na kierownika budowy dopiero rozpoczynającego swoją karierę i niemającego wprawy w prowadzeniu budowy.

Budowa zakończona – co dalej?

Po zakończeniu wszelkich robót praca kierownika jeszcze się nie kończy. Musi on zgłosić inwestorowi budynek do odbioru, a następnie w nim uczestniczyć. W przypadku jakichkolwiek wad powinny zostać one wyeliminowane. Jeśli zaś budynek jest zgodny z projektem oraz wytycznymi zostaje wydane oświadczenie o zgodności wraz z pisemnym potwierdzeniem, że wszystkie obowiązki kierownika budowy zostały wykonane w sposób prawidłowy, łącznie z pracami porządkowymi po zakończeniu stawiania obiektu. Podczas budowy kierownik może również zasugerować inwestorowi wprowadzanie zmian, dzięki którym prace będą przebiegały szybciej, a powstała budowla może zyskać więcej cech funkcjonalnych lub wizualnych.