Systemy grzewcze to jedne z najważniejszych instalacji, jakie montuje się w mieszkaniach i domach jednorodzinnych. Ich głównym celem jest zagwarantowanie komfortu cieplnego w chłodniejsze dni. Obecnie dostępnych jest wiele typów systemów grzewczych. Oprócz tradycyjnych instalacji możemy też wyróżnić m.in. ogrzewanie pompowe, które dzieli się na podłogowe oraz rozdzielaczowe. Czym wyróżniają się różne rodzaje instalacji grzewczych?

Czym cechują się tradycyjne instalacje centralnego ogrzewania i ogrzewanie pompowe?

Instalacje c.o. tradycyjne to systemy grawitacyjne, które uznaje się za stare ogrzewanie. W tego typu instalacjach nie stosuje się energii elektrycznej do działania instalacji, ponieważ wykorzystuje się zjawisko grawitacji – ogrzana woda unosi się do góry, a schłodzona opada. Takie systemy grzewcze stosuje się głównie w niewielkich instalacjach, które mają kotły na paliwa stałe. Grawitacyjne systemy grzewcze używane są w obiektach mieszkalnych, gdzie pozioma odległość od najdalszego pionu nie jest większa niż 25 metrów, a różnica wysokości między kotłem a najniżej osadzonym grzejnikiem wynosi około 2- 3 metry.

Systemy ogrzewania grawitacyjnego z kotłami na stałe paliwa muszą być typu otwartego. To oznacza, że muszą mieć dostęp do powietrza. W porównaniu do ogrzewania pompowego rury w tradycyjnych instalacjach c.o. mają większą średnicę. Warto też dodać, że wpływ na skuteczność takiego ogrzewania ma umieszczenie grzejników. Jeżeli znajdowałyby się one poniżej kotła, wówczas nie przekazywałyby ciepła.

Innym systemem grzewczym jest ogrzewanie pompowe, które coraz chętniej stosuje się w budownictwie mieszkalnym. Aby wymusić ruch wody w takich instalacjach, wykorzystuje się pompy obiegowe. Dzięki temu urządzeniu możliwe jest pokonywanie oporów hydraulicznych, jakie powstają podczas przepływu wody w rurach o małych średnicach (kilkukrotnie mniejszych niż w przypadku ogrzewania grawitacyjnego).

W jaki sposób możliwe jest rozprowadzenie gorącej wody w instalacjach centralnego ogrzewania?

Istnieją rozmaite sposoby rozprowadzania gorącej wody w instalacjach c.o. Najczęściej używanym jest system dwururowy, które montaż oferuje firma Centralgaz z Gdyni. Wyróżnia się on tym, że każdy grzejnik ma indywidualne połączenie z pionem zasilającym i powrotnym. Taki wariant sprawia, że temperatura w dopływach poszczególnych grzejników jest zbliżona do siebie, a dodatkowo każdy grzejnik pozwala na regulację temperatury za pomocą zaworu. Wśród takich systemów wyróżnia się instalacje dwururowe z rozdziałem górnym i dolnym.

Innym sposobem na rozprowadzenie gorącej wody w instalacjach grzewczych jest system jednorurowy. Działanie takiego systemu polega na tym, że gorąca woda przepływa po kolei przez każdy grzejnik. Wygląda to tak, jak wszystkie urządzenia grzewcze były połączone ze sobą szeregowo. W takich instalacjach rury mogą być prowadzone poziomo i pionowo. Główną wadą systemu jednorurowego jest to, że nie ma możliwości regulowania temperatury na poszczególnych grzejnikach. Poza tym wyłączenie jednego grzejnika ma wpływ na działanie pozostałych.