Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych konieczne jest odpowiednie przygotowanie terenu. Niejednokrotnie zdarza się, że na posesji znajdują się już pewne zabudowania, które bezwzględnie należy usunąć. Chociaż może się wydawać, że pojęcia wyburzanie i rozbiórka to terminy synonimiczne, w rzeczywistości nazywają odmienne prace. Jakie są różnice pomiędzy rozbiórką a wyburzaniem? Jaką usługę wybrać? 

Czym charakteryzuje się rozbiórka? 

Termin rozbiórka funkcjonuje już od wielu lat, a jego historia sięga drewnianych domów, których demontaż przeprowadzany był „deska po desce”. Przekładało się to na znaczne zaoszczędzenie materiałów budowlanych, które mogły zostać ponownie wykorzystane w kolejnych pracach budowlanych. Chociaż era drewnianych domów ustąpiła miejsca bardziej nowoczesnym rozwiązaniom, rozbiórka wciąż odnosi się do stopniowego demontażu budynków, najczęściej tych mniejszych. Nie oznacza to jednak, że tego rodzaju prace są bezproblemowe – wciąż konieczne jest szczegółowe rozplanowanie przedsięwzięcia, wskazanie kierownika i założenie dziennika rozbiórki. Ponadto cały teren musi zostać odpowiednio zabezpieczony i oznakowany tablicami informacyjnymi. 

Co to w takim razie jest wyburzanie? 

Podczas wyburzania budynku nie może być mowy o żadnym odzyskaniu materiałów budowlanych. Prace polegają na całkowitej destrukcji obiektu, najczęściej z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu budowlanego – młotów hydraulicznych, koparek, dźwigów czy spycharek. W niektórych przypadkach niezbędne okazuje się użycie ładunków wybuchowych. Podobnie jak podczas rozbiórki, również przy wyburzaniu należy bezwzględnie zabezpieczyć teren i upewnić się, że wszystkie media, takie jak gaz, prąd czy woda, zostały odłączone. Główną zaletą wyburzania jest przede wszystkim szybkość prac. Dzięki wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu i skorzystaniu z usług fachowców demontaż nawet dużego budynku przebiegnie sprawnie i szybko. W Mysłowicach takie usługi świadczy firma Domex

Jakie dokumenty należy przygotować? 

Jeżeli budynek, którego chcesz się pozbyć, nie jest wpisany na listę zabytków i nie jest objęty ochroną konserwatorską, jego wysokość nie przekracza 8 metrów oraz odległość obiektu od granicy działki jest większa niż połowa wysokości budynku, prace rozbiórkowe wymagaję jedynie zgłoszenia. Natomiast w przypadku rozbiórki czy wyburzania większych obiektów i użycia specjalistycznego sprzętu niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie prac.