Rozwód to trudny i często bolesny proces, który wiąże się z wieloma formalnościami oraz koniecznością podjęcia ważnych decyzji. Jednym z kluczowych aspektów rozstania małżeńskiego jest kwestia podziału majątku. W takich sytuacjach wsparcie oferuje kancelaria adwokacka adwokat Paulina Rycombel. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć zagadnienia związane z podziałem majątku w trakcie rozwodu oraz odpowiedzieć na pytanie, czy warto zdecydować się na takie rozwiązanie przed rozpoczęciem procesu rozwodowego.

Podział majątku – przed czy w trakcie rozwodu?

Decyzja o podziale majątku jest jedną z najważniejszych kwestii, jakie muszą rozstrzygnąć małżonkowie rozważający rozwód. Wybór odpowiedniego momentu na uregulowanie tej sprawy może mieć istotne znaczenie dla przebiegu całego procesu oraz jego finalnego rozstrzygnięcia. W praktyce często zdarza się, że małżonkowie decydują się na podział majątku jeszcze przed wszczęciem postępowania rozwodowego. Taka strategia może przynieść korzyści, zwłaszcza jeśli strony są w stanie dojść do porozumienia co do sposobu podziału majątku wspólnego.

Wówczas cały proces rozwodowy może przebiegać sprawniej, a strony unikną konieczności toczącej się równolegle sprawy o podział majątku. Jednak nie zawsze jest to możliwe, a małżonkowie nie mogą porozumieć się co do sposobu podziału majątku. W takiej sytuacji podział majątku zostaje przeprowadzony w trakcie postępowania rozwodowego. Warto zaznaczyć, że polskie prawo dopuszcza możliwość przeprowadzenia podziału majątku zarówno przed, jak i po rozwiązaniu małżeństwa.

Na jakiej podstawie dokonuje się podziału majątku?

Podział majątku małżeńskiego opiera się na zasadach określonych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że małżeństwo wiąże się z ustanowieniem wspólności majątkowej między małżonkami. Oznacza to, że wszelkie nabyte przez nich w trakcie trwania małżeństwa dobra mają charakter wspólny. Podstawowym kryterium podziału majątku jest zasada równości – oznacza to, że każde z małżonków powinno otrzymać połowę wartości majątku wspólnego.

W praktyce jednak może się zdarzyć, że sąd uwzględni szczególne okoliczności sprawy i orzeknie inny sposób podziału majątku. Przy podziale majątku możesz skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej adwokat Pauliny Rycombel. W procesie istotne jest również ustalenie, które składniki majątkowe podlegają podziałowi. Wspólność majątkowa obejmuje przede wszystkim nieruchomości, ruchomości oraz prawa majątkowe, nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Wyjątek stanowią dobra osobiste, takie jak odzież czy przedmioty służące wykonywaniu zawodu, które nie podlegają podziałowi.