Historia Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa sięga 1951 roku. Jest to firma z bogatym doświadczeniem w branży specjalizująca się w wydobyciu, przeróbce i sprzedaży kruszywa naturalnego do wyrobu betonów towarowych i prefabrykacji dla budownictwa i drogownictwa. Jak jakość kruszywa wpływa na parametry betonu?

Jakie kruszywo znajdziemy w ofercie Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa?

Przedsiębiorstwo współpracuje z jedenastoma kopalniami kruszywa, które dostarczają surowiec wysokiej jakości. Kruszywo sprzedawane w Krakowskich Zakładach Eksploatacji Kruszywa spełnia restrykcyjne normy narzucone przez polskie i europejskie prawo budowlane. Do wyrobu betonów towarowych zalecane są kruszywa drobne i grube z certyfikatem PN-EN 12620+A1:2010. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie przedsiębiorstwa mają oznakowanie CE, Karty Wyrobu oraz Deklaracje Właściwości Użytkowych. Krakowski Zakład Eksploatacji Kruszywa oferuje:

  • żwir,
  • piasek,
  • pospółkę,
  • granitowe kamienie ozdobne,
  • ziemię nakładową.

Kruszywa mają różne frakcje, co ułatwia dobór materiału do potrzeb inwestora.

Beton towarowy a jakość kruszywa

Beton towarowy jest niezbędny na każdym placu budowy. To mieszanka cementu, kruszywa, wody i substancji uszlachetniających. Cechuje się jednorodnością i identycznymi właściwościami fizyczno-chemicznymi niezależnie od partii. Betony towarowe produkowane są w zautomatyzowanych betoniarniach. Na plac budowy dostarcza się je betonowozami. Służą przede wszystkim do budowy fundamentów, stropów i podłóg. Obecnie mieszanki betonowe rzadko przygotowywane są samodzielnie przez fachowców. Zakup gotowego produktu gwarantuje odpowiednią trwałość i wytrzymałość konstrukcji.

Zarówno beton, jak i kruszywa uznawane są za podstawowe materiały budowlane. Właściwości geometryczne kruszywa decydują o elementarnych parametrach betonu oraz właściwościach mieszanki betonowej. Ustalając jej skład, należy uwzględnić pożądaną urabialność mieszanki, podatność na segregację, wodożądność i szczelność stosu okruchowego. Wszystko to wpływa na niezawodność mieszanki betonowej.

Istotny jest właściwy dobór uziarnienia kruszywa. Zwykle do mieszanki betonowej dodaje się skład różnych frakcji kruszywa drobnego i kilka rodzajów kruszyw grubych. Kruszywo drobne stabilizuje mieszankę betonową, a grube – stanowi jej wypełnienie objętościowe. Przy ustalaniu receptur betonu towarowego dąży się do tego, by miał on jak najmniejsze zapotrzebowanie na wodę. Dzięki temu uzyskuje się beton o optymalnym skurczu. Wpływa to jednak niekorzystnie na estetykę betonowych powierzchni. Lepszy wygląd płaszczyzn można osiągnąć poprzez zastosowanie większej ilości kruszyw o drobnej frakcji.