Kurs na operatora koparko-ładowarki

Materiał partnera
2019-10-13
Źródło: gettyimages

W branży budowniczej dużą rolę odgrywają maszyny, jak np. koparko-ładowarka. To one umożliwiają wykonywanie wykopów, zasypywanie ich, czy wyrównywanie terenu. Należy jednak pamiętać, że takimi sprzętami mogą poruszać się tylko przeszkolone osoby. Aby możliwa była obsługa takich maszyn, konieczne jest odbycie odpowiedniego kursu na operatora koparko-ładowarki. Jak wygląda taki kurs i egzamin po nim?

Z czego składa się kurs na operatora koparko-ładowarki?

Kurs na operatora koparko-ładowarki umożliwia w późniejszym czasie podjęcie pracy z wykorzystaniem tego sprzętu. Samo szkolenie na operatora, oferowane np. przez Liber Centrum Kształcenia Dorosłych, składa się z dwóch części. Pierwsza, czyli część teoretyczna obejmuje:

      ·        szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

      ·        dokumentacje techniczną,

      ·        specjalizacje.

Ten etap kursu trwa przez określoną liczbę godzin dydaktycznych. Na takich zajęciach uczestnicy kursu otrzymują wszelką wiedzę teoretyczną, jaką powinien posiadać operator koparko-ładowarki. Po zakończeniu części teoretycznej przychodzi czas na praktykę. Zajęcia praktyczne polegają na obsłudze maszyny. To właśnie na tę część szkolenia kładzie się największy nacisk, ponieważ operator koparko-ładowarki to zawód praktyczny, dlatego musi nabierać doświadczenia. Po zakończeniu kursu, jego uczestnicy podchodzą do egzaminu końcowego. Egzamin z części teoretycznej może być w formie pisemnej lub ustnej, z kolei egzamin z części praktycznej dotyczy obsługi koparko-ładowarki.

Egzamin na operatora koparko-ładowarki

Podczas egzaminu na operatora koparko-ładowarki osoba zdająca musi w prawidłowy sposób wykonywać zadania dotyczące obsługi maszyny oraz manewrowania ją. Poza tym ważna jest znajomość głównych elementów wchodzących w skład nadwozia, podwozia i układu roboczego, ponieważ na egzaminie jest to wymagane. Osoba podchodząca do takiego egzaminu powinna również wiedzieć, jak sprawdzić poziom poszczególnych płynów w maszynie, a także odpowiednio ocenić stan techniczny układu chłodzenia, hamulców oraz ogumienia.

Na egzaminie mogą pojawić się również zadania bardziej konkretne, do których zaliczają się np. ustawienie koparko-ładowarki w wyznaczonym miejscu z zachowaniem odpowiedniej odległości, wykonanie wykopu o konkretnych wymiarach, czy przeprowadzenie dwóch cykli roboczych z załadunkiem. Oczywiście osoba podchodząca do tego egzaminu powinna potrafić również wyrównywać teren, zasypywać wykopy oraz nabierać ładunek w trakcie jazdy do tyłu.

Jeśli uczestnik kursu pozytywnie przeszedł egzamin otrzymuje książeczkę, która jest potwierdzeniem jego uprawnień do obsługi koparko-ładowarki. Dokument ten wydawany jest przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Bardzo ważne jest to, aby osoba wykonująca prace z użyciem koparko-ładowarki zawsze miała przy sobie ten dokument. Dodatkowo pracodawca musi posiadać kopię wspomnianego uprawnienia.