Wielu inwestorów decyduje się na zakup gotowego już projektu domu. Takie rozwiązanie niesie za sobą jednak konieczność wykonania adaptacji przez architekta. Dzięki temu koncepcja będzie dopasowana do konkretnej działki oraz panujących na niej zarówno warunków zabudowy, jak i charakterystyki terenu. W jaki sposób przebiega adaptacja gotowego projektu domu?

Czy adaptacja projektu jest konieczna?

Zanim zaczniemy budowę naszego wymarzonego domu na zakupionej działce, potrzebne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli zostały one wydane, możliwe jest dopasowanie projektu domu właśnie do określonych wytycznych. W tym właśnie celu przeprowadzania się adaptację koncepcji obiektu. Jest ona konieczna – bez przeprowadzenia działań w tym zakresie nie otrzymamy pozwolenia na budowę domu i nie rozpoczniemy robót z nią związanych.

Należy jednak pamiętać o tym, jak bardzo istotna jest adaptacja projektu. W przypadku większości budynków mieszkalnych związana jest ona z dopasowaniem najważniejszych elementów konstrukcyjnych do warunków zabudowy wydanych dla danej działki. Adaptacja jest zatem rozwiązaniem zapewniającym stabilność konstrukcji oraz jej poprawność pod względem rozmieszczenia poszczególnych, kluczowych dla budowy elementów. Jest obowiązkiem inwestora, który powinien pamiętać o jej wykonaniu po zakupie wybranego przez siebie projektu domu.

Jak wykonuje się adaptację projektu domu?

Przystąpienie do realizacji budowy domu zgodnie z założeniami projektowymi wymaga zatem dokonania adaptacji. Wykonujący ją architekt musi sporządzić dodatkowo m.in. część opisową dotyczącą projektu zagospodarowania terenu. Do informacji w tym zakresie dołącza się także specjalny bilans. Przede wszystkim jednak adaptacja oznacza dopasowanie projektu do konkretnej działki. Budynek powinien być na niej bowiem umieszczony tak, by jego odległość od granic posesji czy fundamenty były wyznaczone prawidłowo.

Kompletną adaptacją projektu zajmie się biuro PCA Paweł Chilimoniuk Architekt Sp. z o.o., które jest w stanie zrealizować takie usługi z należytą dokładnością. Ostateczna wersja planów będzie zatem zawierać koncepcję pozwalającą na rozpoczęcie budowy, co dotyczy zarówno samego obiektu w postaci domu, jak i np. przyłączy. Architekt adaptujący zadba też o poświadczenie zgodności projektu z normami budowlanymi, które obecnie obowiązują w Polsce. Dzięki temu mamy pewność, że nasz dom zostanie wykonany w sposób zapewniający jego stabilność na wiele lat.