Prace konserwacyjne mają na celu utrzymać urządzenia w najlepszym stanie technicznym i przedłużyć ich żywotność. Dotyczy to każdego urządzenia wykorzystywane go w domu, w tym klimatyzatorów, które należy poddawać okresowym przeglądom technicznym. Dzięki temu mimo wieloletniej eksploatacji urządzenia te mogą wciąż działać sprawnie i nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowników. Sprawdź, na czym polega konserwacja klimatyzatorów domowych.

Okresowe przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych

Klimatyzatory domowe muszą być poddawane okresowemu przeglądowi technicznemu, ze względu na wykorzystywanie przez te urządzenia czynnika chłodniczego. To niezwykle istotne nie tylko ze względu na dbanie o stan urządzenia, ale też zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom klimatyzacji. Zanieczyszczony system klimatyzacyjny może być bowiem przyczyną poważnych chorób dróg oddechowych u osób przebywających w pomieszczeniu, w którym działa zanieczyszczony klimatyzator.

Najlepiej, aby przegląd techniczny klimatyzacji odbywał się dwa razy w roku – przed sezonem grzewczym oraz przed sezonem letnim. Podczas takiego przeglądu serwisant sprawdza szczelność przewodów, poziom zanieczyszczenia filtrów oraz prawidłowość działania przyłączy elektrycznych i innych podzespołów. W razie potrzeby sprzęt zostaje na nowo skalibrowany oraz przeprowadzone zostaną prace konserwacyjne i naprawcze. Uszkodzone lub zużyte części powinny zostać wymienione na nowe – znajdziesz je w hurtowni PHU Popularna, oferującej części zamienne do klimatyzacji, wentylacji, a także wielu sprzętów gospodarstwa domowego znanych producentów.

W jaki sposób czyści się klimatyzator?

Jedną z ważnych czynności, które wykonuje się podczas konserwacji klimatyzatora, jest czyszczenie tego urządzenia. Prawidłowe czyszczenie jednostki wewnętrznej wymaga częściowego demontażu tego sprzętu. Podczas tej czynności usuwa się nie tylko usunąć kurz z wentylatorów, ale również oczyszcza filtr. Co jakiś czas ta część klimatyzatora wymaga wymiany na nową – czas użytkowania, po jakim należy dokonać wymiany, określają producenci urządzeń i jest on inny dla różnego typu jednostek.

Oprócz oczyszczania filtrów konieczne jest też usunięcie drobnoustrojów z przewodów i podzespołów. W tym celu wykonuje się odgrzybianie tacy skroplin oraz parownika. Działanie to zapobiega namnażaniu się bakterii, wirusów, pleśni oraz grzybów, niebezpiecznych dla użytkowników.

Jedną z metod stosowanych np. w celu odgrzybienia klimatyzacji kanałowej jest ozonowanie klimatyzacji. W przypadku klimatyzatorów domowych typu split do czyszczenia i odgrzybiania wykorzystuje się niedrażniące środki chemiczne, takie jak chemia serwisowa do czyszczenia skraplaczy, parowników czy tac ociekowych, dostępna w hurtowniach z narzędzia do naprawy i serwisu sprzętu AGD, urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz układów wentylacyjnych. Ważne jest, by preparaty te posiadały odpowiednie atesty – ma to ogromny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników systemu klimatyzacyjnego.

Na czym polega próba szczelności?

Ważnym działaniem konserwacyjnym jest również próba szczelności urządzenia. Próba szczelności może zostać przeprowadzona jedynie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawniania. Tę pracę konserwacyjną wykonuje się przy zastosowaniu gazu technicznego – azotu. Pozwala on odnaleźć miejsca nieszczelności, a następnie je usunąć poprzez naprawę lub wymianę części klimatyzatora.

Działanie to wykonuje się przed pierwszym uruchomieniem klimatyzatora lub po jego naprawie, jeżeli prace naprawcze mogły wpłynąć na obieg czynnika chłodniczego. Serwis wykonujący przegląd sprawdza błędy – wyświetlane i zaobserwowane w trakcie pracy klimatyzatora i w sytuacji, gdy w krótko eksploatowanym urządzeniu odnotowany został spadek ciśnienia (świadczący o ubytku czynnika), decyduje się na wykonanie próby szczelności urządzenia.