Poszycie dachowe jest najbardziej wystawionym elementem zewnętrznym budynku przemysłowego na działanie czynników atmosferycznych. Od jego stanu technicznego zależy bezpieczeństwo oraz komfort jego użytkowników, w związku z czym powinien być poddawany okresowym kontrolom, jak również remontom. W ramach takiej usługi pokrycie zostanie między innymi uszczelnione, a rynny zabezpieczone przed korozją lub w razie potrzeby wymienione na nowe.

Najczęstsze problemy

Z reguły na znaczne i szybsze zużywanie się pokrycia dachowego na budynkach przemysłowych mają nagromadzone zabrudzenia na skutek bytowania ptaków, jak również warunków atmosferycznych – głównie intensywnych opadów. To wszystko powoduje powstawanie zjawiska korozji poszycia i tym samym doprowadzenia do nieszczelności. Ponadto należy mieć również na uwadze, że powłoka ulega naturalnemu zużyciu z upływem czasu, dlatego stan techniczny dachu w obiektach przemysłowych powinien być poddawany systematycznym kontrolom. W przypadku zadaszeń membranowych problem stanowi natomiast kurczenie się, a w związku z tym pękanie i rozdzieranie się na obrzeżach warstwy hydroizolacyjnej, wykonanej z foli PVC. We wszystkich wymienionych przypadkach niezbędne jest poddanie pokrycia kompleksowej renowacji lub naprawie, którą może wykonać na przykład firma remontowo-budowlana UFAMA z Lublina.

Przebieg naprawy

Zakres podejmowanych prac jest w głównej mierze uzależniony od typu poszycia, jak również występujących problemów. Decyzja o tym jest podejmowana na podstawie oceny stopnia zużycia. W przypadku pokrycia zadaszenia elementami wielkopłytowymi najczęściej uszczelnia się dylatacje oraz złączenia poszczególnych elementów za pomocą specjalnego kitu. Odpowiedni dobór produktów izolujących pomaga skutecznie zabezpieczyć powierzchnię przed niekorzystnym oddziaływaniem promieniowania słonecznego oraz opadów deszczu lub śniegu. Dzięki temu eliminuje się ryzyko przeciekania dachu, a także nieszczelności obiektu. Preparaty nakłada się na poszycie za pomocą specjalistycznych urządzeń – metodą natryskową. Co istotne remonty dachów przemysłowych mogą odbywać się w czasie trwających działań produkcyjnych na hali, dlatego nie spowodują przestojów i start finansowych przedsiębiorstwa.

Kompleksowa naprawa to nie tylko działania uwzględniające samo poszycie, ale również obróbki blacharskie i system rynnowy. Jego sprawność jest niezwykle istotna dla właściwego odprowadzania wody opadowej z dachu. Materiały, z których jest on wykonany, zazwyczaj również narażone są na korozję, dlatego konieczne jest odnowienie powłoki zabezpieczającej, a w razie dużych ubytków eksploatacyjnych wymiana poszczególnych elementów na nowe. W tym przypadku bardzo często ekipy remontowe wykorzystują techniki alpinistyczne, co daje gwarancje wykonania zlecenia z największą dokładnością i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.