Za niwelację terenu uważa się jego profilowanie, wyrównywanie, czy też poziomowanie, względem założeń projektowych, a także prawnych. Działaniem tym zajmują się w fazie przygotowawczym biura geodezyjne i architektoniczne, a w zakresie wykonawczym przedsiębiorstwa robót ziemnych, które wyposażone są w koparki obrotowe, spycharki, czy też spycharko-ładowarki gąsienicowe, wykorzystywane do prac w trudnym terenie – np. o dużym stopniu wilgotności.

Niwelacja – projekt

Przed rozpoczęciem działań właściwych, wykonawczych robót ziemnych związanych z niwelacją terenu bardzo ważne jest przeprowadzenie analiz geotechnicznych, a także prac geodezyjnych i geologicznych. Istotne jest przygotowanie projektu z siatką wysokościową terenu, która pozwoli na precyzyjne wyprofilowanie terenu, względem założeń inwestycyjnych danej budowy. Warto przy tym wiedzieć, że niwelacje są przeprowadzane dzisiaj niemalże przy wszystkich rodzajach inwestycji, od tych związanych ze wznoszeniem domów jednorodzinnych, po te dotyczące tworzenia linii dróg.

Profilowanie terenu

Działaniem wykonawczym robót ziemnych związanym z niwelacjami, jest profilowanie terenu, czyli jego wyrównywanie względem założeń projektowych. Czasem wiąże się to z koniecznością wcześniejszego utwardzenia gleby, czy też jej całościowej wymiany. Tu należy pamiętać o tym, że ziemia sprowadzana na plac budowy, lub z niej wywożona, traktowana jest względem ustawy o odpadach, co w praktyce oznacza konieczność uzyskania odpowiednich zezwoleń na ich wykorzystanie.

Jeśli chodzi o samo techniczne wykonanie profilowania terenu, polega ono na usunięciu wszystkich przeszkód – gałęzi, krzaków, dużych kamieni – a następnie na dokładnym wygładzeniu terenu, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu ciężkiego. Tu warto wiedzieć, że firmy robót ziemnych nie tylko muszą wyróżniać się wysokim poziomem innowacyjności technologicznej, ale także odpowiednią metodologią logistyczną. Profilowanie terenu powinno być wykonywane bowiem w konkretnych dla danego regionu warunkach pogodowych, w innym przypadku prace mogą zostać wykonane nieprecyzyjnie!

Polecana firma robót ziemnych

Jedną z firm, które zajmuje się robotami ziemnymi, jest przedsiębiorstwo T.M.G., które ma za sobą obsługę wielu różnego rodzaju inwestycji. Podmiot ten specjalizuje się w dużej mierze w pracach wykopowych, związanych z kanalizacyjnymi, zarówno przyłączeń budynków, jak i znacznie bardziej złożonych oraz większych sieci urbanistycznych. Usługi firma T.M.G. świadczy zaś głównie w regionie miejscowości Bielsko-Biała!