Każdy właściciel obiektu budowlanego zobowiązany jest do wykonywania przeglądów ich stanu technicznego oraz instalacji. Bardzo ważne jest pilnowanie terminów, w których mają zostać wykonane przeglądy, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać nałożone surowe kary! W czasie tych procedur badane są wszystkie elementy budynku, a na koniec wystawiany jest protokół z jej przebiegu.

Dlaczego wykonuje się okresowe przeglądy budynków?

Ich głównym celem jest sprawdzenie stanu technicznego obiektów, aby osoby, które tam mieszkają, mogły czuć się bezpiecznie. Bardzo często w blokach oraz innych obiektach występują usterki, które mogą nie być zauważalne gołym okiem. Tylko fachowiec podczas kontroli jest w stanie je wykryć. Warto zaznaczyć, że przegląd budynku może wykonać jedynie uprawniona do tego osoba. Najczęściej zatrudnia się specjalistycznej firmy , które świadczą właśnie tego typu usługi. Dzięki wczesnemu wykryciu ewentualnych usterek możesz uniknąć wysokich kosztów napraw!

Co jest sprawdzane podczas przeglądu?

Podczas przeglądu technicznego budynku, sprawdzanych jest sporo elementów. Postaramy się wyodrębnić te podstawowe, a zarazem najważniejsze. Po pierwsze, kontroli zostaje poddany stan techniczny całego obiektu. Ponadto analizowany jest rozmiar zużycia bądź też uszkodzenia poszczególnych elementów, zakres robót remontowych oraz kolejność ich wykonania. Profesjonalnie wykonany przegląd obiektu, musi również określić, metody i środki użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, zakres robót budowlanych, które nie zostały do tej pory wykonane, a były zlecone w poprzednim protokole z kontroli. Z reguły dołączane są zdjęcia, które udokumentują stan faktyczny. Końcowym etapem, który potwierdza wykonanie przeglądu, jest dokonanie wpisu do Książki Obiektu Budowlanego.

Jak często należy wykonywać przeglądy?

Pełną kontrolę obiektu budowlanego, która została opisana wyżej, przeprowadza się raz na 5 lat. Natomiast przegląd instalacji tryskaczowej oraz hydrantów wewnętrznych wykonuje się co roku. Jednak ta kontrola powinna być wykonywana przez innego specjalistę (chodzi o takiego, który posiada uprawnienia w naprawie i kontroli sprzętu przeciwpożarowego). Musisz pamiętać, że niewykonywanie przeglądów co określony czas może nałożyć na właściciela bądź też zarządcę obiektu karę. Najczęściej ma ona postać grzywny, jednak zdarzają się przypadki pozbawienia wolności lub jej ograniczenia. Dlatego nie powinieneś tego lekceważyć i zawalać terminów! Jedną z firm, która zajmie się wykonaniem przeglądu jest WIS-BUD. Posiada ona wieloletnie doświadczenie w swojej branży, a także zatrudnia tylko wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają odpowiednie umiejętności!