Prawidłowo działające przewody kominowe to podstawa, jeżeli chodzi o różnego rodzaju systemy grzewcze i wentylacyjne znajdujące się w budynkach. Dlatego też bardzo ważną czynnością z zakresu tego typu usług jest kontrola przewodów kominowych. Jeżeli chcemy, aby cały przegląd oraz ewentualne naprawy poszły bardzo sprawnie, to warto w tej kwestii zaufać specjalistom.

Na czym polega okresowy przegląd przewodów kominowych?

Przegląd kominiarski to bardzo istotny, ale i złożony proces. Obejmuje on bowiem zarówno sprawdzenie kominów odpowiedzialnych za odprowadzanie wszelkiego rodzaju spalin, jak i przewodów wentylacyjnych. Prace tego typu wykonywane przez Mistrza Kominiarskiego Mariusza Jaskólskiego prowadzącego w Grójcu Zakład Usług Kominiarskich rozpoczynają się przede wszystkim od sprawdzenia drożności przewodu, a także jego szczelności. Jeżeli w tym zakresie zostaną wykryte jakiekolwiek problemy, wówczas specjalista ten musi przystąpić do mechanicznego oczyszczenia przewodu bądź też prac naprawczych. Na sam koniec kominiarz jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu kominiarskiego w formacie A4, który będzie sygnowany podpisem jego oraz właściciela nieruchomości.

Jak często należy dokonywać przeglądów kominiarskich?

Wytyczne dotyczące przeglądów kominiarskich są określone w bardzo przejrzysty sposób w przepisach Prawa Budowlanego. Znajdziemy tam między innymi informację o tym, że przegląd przewodów kominowych standardowo powinien odbywać się minimum raz w roku. Istnieją jednak od tego pewne odstępstwa, ponieważ w przypadku pieców zasilanych olejem opałowym bądź innym typem paliwa w postaci ciekłej, przeglądy wykonuje się 2 razy do roku. Jeżeli zaś chodzi o piece na paliwo stałe takie jak węgiel, wówczas należy wzywać Mistrza Kominiarskiego Mariusza Jaskólskiego co najmniej 4 razy w roku. Pamiętajmy, iż obowiązek ten spoczywa zawsze na właścicielu nieruchomości, a jego niedopełnienie może skutkować nałożeniem bardzo wysokich kar finansowych.

Dlaczego przeglądy kominiarskie muszą wykonywać specjaliści?

Kompleksowe sprawdzenie przewodów kominowych ma ogromne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa zarówno dla nas, jak i innych osób znajdujących się w budynku. Zatkane bądź też uszkodzone przewody mogą doprowadzić do wielu niebezpiecznych sytuacji. Okresowy przegląd zgodnie z prawem koniecznie muszą być wykonywane przez kominiarzy posiadających do tego typu zadań odpowiednie uprawnienia. Uprawnienia te to przede wszystkim tytuł mistrza kominiarskiego, czyli najwyższy stopień w tym zawodzie oraz określone uprawnienia budowlane. Bardzo ważne w tym kontekście jest także doświadczenie oraz posiadanie odpowiedniego sprzętu stosowanego w pracach kominiarskich.