Nadzór budowlany ma na celu kontrolowanie prac wykonywanych na placu budowy. Zatrudniony inspektor, działając w interesie inwestora, sprawdza, w jakim stopniu wykonawca wywiązuje się z obowiązków i realizuje projekt pod względem formalnym i faktycznym. Planujesz budowę domu i szukasz sprawdzonego kierownika budowy lub inspektora nadzoru? Skorzystaj z usług doświadczonej firmy DPR Doradztwo – Projekty – Realizacje!

Czym zajmuje się nadzór budowlany?

Nadzór nad każdą inwestycją sprawuje powiatowy oraz wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Urzędnik państwowy dba jednak wyłącznie o respektowanie prawa i wywiązywanie się z obowiązków narzuconych przez ustawodawcę. W praktyce oznacza to, że jego działania nie zawsze są zgodne z interesem inwestora.

To właśnie dlatego warto skorzystać z usług firmy DPR Doradztwo – Projekty – Realizacje, która zatroszczy się o planową realizację projektu w zgodzie z najwyższymi standardami. Ekspert zweryfikuje jakość użytych materiałów oraz sposób prowadzenia dokumentacji. Będzie stanowić gwarancję prowadzenia robót w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Warto przy tym podkreślić, że, w pierwszej kolejności, to właśnie inwestor odpowiada za ewentualne nieścisłości i nieprawidłowości.

Kiedy należy zatrudnić inspektora nadzoru budowlanego?

Skorzystanie z usług inspektora nadzoru budowlanego może wynikać z woli właściciela nieruchomości lub z obowiązku narzuconego przez organ administracji publicznej w pozwoleniu na budowę. Dotyczy to przede wszystkim skomplikowanych założeń budowlanych.

W przypadku stawiania prywatnych domków jednorodzinnych przeważnie wystarczy skorzystać z usług kierownika budowy. Inspektor nadzoru pełni bowiem wyłącznie formę kontrolną, oceniając także poziom realizacji zadań kierownika. W związku z tym może wydawać mu polecenia oraz żądać dokonania stosowanych poprawek. Tylko zatrudnienie odpowiedniego specjalisty stanowi gwarancję spełnienia oczekiwań inwestora.