Inwestycje budowlane wymagają nie tylko użycia profesjonalnego, ciężkiego sprzętu, ale również bezwzględnego przestrzegania odpowiednich przepisów i zasad BHP. Czy osoba znajdująca się w podnośniku koszowym wykonuje już w świetle prawa pracę na wysokości? Do których czynności przyda się podnośnik teleskopowy? Jakie są typy podnośników? Na te oraz podobne pytania odpowiadamy poniżej.

Praca na budowie a przepisy

Wszystkie prace wykonywane na placu budowy obwarowane są określonymi przepisami prawa, których należy bezwzględnie przestrzegać. Jedna z zasad mówi o tym, że jeśli na danym terenie znajdują się maszyny, z których przynajmniej jedna wyposażona została w ruchome elementy, to pomiędzy nimi musi znajdować się dostateczna przestrzeń do tego, aby nie stykały się ze sobą, ani nie stanowiły zagrożenia dla znajdujących się w ich pobliżu osób. Ponadto, wszelkie ruchome maszyny z własnym napędem, takie jak dostępne w firmie RENT-LIFT podnośniki samojezdne teleskopowe czy też podnośniki nożycowe spalinowe, muszą być obsługiwane wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone do ich bezpiecznej obsługi. Zarówno dla przedsiębiorstwa budowlanego, jak i inwestora oznacza to zatem, że w przypadku braku takiego modelu we własnym parku maszynowym, jedynym bezpiecznym rozwiązaniem będzie wynajem podnośnika wraz z operatorem.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, praca na poziomie 1m powyżej gruntu uznawana jest już za pracę na wysokości. Pracownik zaś, aby został dopuszczony do pracy na wysokościach, musi posiadać ważne orzeczenie lekarskie o braku do tego przeciwwskazań, a ponadto zaliczyć instruktaż stanowiskowy i odbyć stosowne szkolenie bhp.

– twierdzi ekspert z firmy RENT-LIFT.

Wynika z tego, że osoba znajdująca się na platformie podnośnika wolnobieżnego, czy jakiegokolwiek innego, w świetle prawa pracuje na wysokości, a więc musi dysponować odpowiednimi dokumentami, które jej to umożliwiają. Rozwiązanie w postaci wynajmu podnośnika samojezdnego wraz z operatorem uprawnionym do obsługi urządzeń podnośnikowych jest więc tym bardziej zasadne.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Przepisy mówią ponadto, że użytkowane na placu budowy maszyny należy skutecznie zabezpieczyć przed skutkami ewentualnego uderzenia pioruna, jeśli takie niebezpieczeństwo istnieje w ich przypadku. Podnośniki teleskopowe mogą osiągać wysokość roboczą do 20 m. W przypadku zwyżek na samochodach są to nawet 42 m. Takie parametry stwarzają realne zagrożenie uderzenia pioruna. Powyższy przepis ma więc w tym przypadku zastosowanie.

Oczywiście należy także zadbać o to, aby używany sprzęt był w pełni prawny i posiadał ważny przegląd techniczny. Tylko wówczas okaże się nie tylko bezpieczny w użytkowaniu, ale i niezawodny.