Podstawowe informacje o budowie studni głębinowej

Materiał partnera
2019-12-18

Człowiek nie może żyć bez wody i nie chodzi tu tylko o zaspokajanie pragnienia, ale również inne potrzeby. Wodę wykorzystujemy do picia i gotowania, ale również do kąpieli, prania oraz sprzątania. Nie wszędzie jednak mamy możliwość wykonania przyłącza instalacji wodno-kanalizacyjnej. W takim przypadku własna studnia głębinowa na działce to atrakcyjna alternatywa.

Charakterystyka studni głębinowej

Wśród powszechnie stosowanych rodzajów studni, najwydajniejszym rozwiązaniem jest studnia głębinowa. Prace przy jej wierceniu polegają na wprowadzeniu w podłoże rury osłonowej, w której umieszczany jest filtr zagłębiany w warstwie wodonośnej. Następnie w odwiercie umieszczony zostaje przewód z pompą głębinową – celem jest tu podniesienie wydajności instalacji. Ważnym atutem tej technologii jest możliwość pobierania wody z głębokości kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu metrów. Musimy jednak mieć na uwadze, że koszt studni głębinowej będzie wyższy od kosztu rzadziej stosowanych rodzajów takich jak studnia kręgowa czy abisyńska, dlatego należy wystrzegać się błędów, które podniosą koszty. Ryzyko ich powstania skutecznie wyeliminujemy, angażując specjalistyczną firmę, taką jak firma Hydroel. Pamiętajmy też, że wysoka wydajność oraz jakość wody, jaka zapewnia studnia głębinowa z pompą, w pełni rekompensują wydatki związane z budową.

Warunki budowy studni głębinowej

Prace związane z wierceniem studni głębinowej podlegają regulacjom z zakresu prawa budowlanego, wodnego, geologicznego i górniczego. To one określają między innymi miejsce odwiertu, na które wpływ mają odległości:

  • nie mniejsza niż 5 metrów między studnią a granicą działki;
  • nie mniejsza niż 5 metrów między studnią a przydrożnym rowem;
  • nie mniejsza niż 30 metrów między studnią a przewodem rozpuszczającym kanalizacji indywidualnej;
  • nie mniejsza niż 15 metrów między studnią a budynkami inwentarskimi i podobnymi urządzeniami szczelnymi;
  • nie mniejsza niż 70 metrów między studnią a nieutwardzonym wybiegiem dla zwierząt hodowlanych, granicą pola filtracyjnego lub przewodem kanalizacji lokalnej.

Oznacza to, że budowa studni głębinowej będzie niemożliwa na szczególnie małych działkach. Ponadto podłoże wokół studni w promieniu minimum 1 metra powinno być utwardzone. O konieczności uzyskania pozwolenia na budowę studni decyduje jej głębokość i wydajność. Jedynie zgłoszenia wymaga studnia głębinowa o głębokości do 30 metrów i wydajności 5 metrów sześciennych na dobę. Instalacje przekraczające te parametry wymagają uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na kopanie studni głębinowej. W celu jego uzyskania złożyć należy wniosek, do którego dołączona zostanie dokumentacja geologiczna wraz z rysunkami określającymi miejsce budowy studni i oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.